കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, August 30, 2018

Kerala Lottery Results: 30-08-2018 Karunya Plus KN-228 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.228)


കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Today Karunya Plus Lottery

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursdays at 3pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (face value 26.8 +GST). Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every day for sale. Karunya Plus lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs

KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 30 8 2018 karunya plus kn 228”, karunya plus today result : 30-8-2018 karunya plus lottery kn-228, kerala lottery result 30-08-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.228 results 30-8-2018, karunya plus lottery kn 228, live karunya plus lottery kn-228, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-228) 30/08/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 30 8 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 30-8-18, karunya plus lottery result today 30.8.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

KARUNYA PLUS Lottery Result KN-228 Today

Date of Draw: 30/08/2018

Kerala Lottery Result LIVE @ 02.55pm...1st Prize- 
Rs :8,000,000/- 
PG 188986 (WAYANAD)

---


---
Consolation Prize- 
Rs. 8,000/- 
PA 188986  PB 188986
PC 188986  PD 188986
PE 188986  PH 188986
PJ 188986  PK 188986  PL 1889862nd Prize- 
Rs :1,000,000/- 
PK 125008 (THIRUVANANTHAPURAM)


3rd Prize- 
Rs :100,000/- 
PA 168304 (PALAKKAD)
PB 363905 (THRISSUR)
PC 194935 (WAYANAD)
PD 721030 (THIRUVANANTHAPURAM)
PE 393723 (KANNUR)
PG 304605 (THIRUVANANTHAPURAM)
PH 133929 (THIRUVANANTHAPURAM)
PJ 621070 (THRISSUR)
PK 222557 (KOZHIKKODE)
PL 313539 (THIRUVANANTHAPURAM)

---

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---
FOR THE TICKETS ENDING WITH 
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize- 
Rs. 5,000/- 
0194  2294  2669  3177  3829
4288  4939  5345  6193  7028
7050  7432  8141  8198


5th Prize- 
Rs. 2,000/- 
0407  1791  1918  3083  3170
3498  8138  9715

 
6th Prize- 
Rs. 1,000/- 
0076  0428  0972  1744  1969
2175  2691  2805  2878  2881
3050  3837  3878  4142  4333
4473  4609  4643  4672  5100
5529  6489  6619  6736  6848
7103  7144  7758  8089  8100
8220  8304  8418  8565  8722
9219  9266  9371  9434  9684

---

---
7th Prize- 
Rs. 500/- 
0115  0160  0201  0257  0414
0780  0873  1025  1118  1292
1305  1577  1578  1637  1776
1915  2114  2451  2499  2752
2827  2885  2905  3016  3043
3227  3340  3440  3483  3630
3762  3827  3980  4062  4232
4285  4465  4475  4761  4927
4998  5051  5178  5540  5740
5844  5917  6007  6195  6669
6757  6858  7043  7087  7193
7279  7324  7467  7634  7935
8071  8081  8130  8218  8702
8816  8882  9319  9334  9547
9658  96718th Prize- 
Rs. 100/-  
0039  0049  0178  0357  0403
0754  0934  1036  1077  1207
1287  1290  1693  1699  1712
1717  1739  1873  1954  1961
1998  2273  2390  2422  2437
2640  2659  2725  2860  3094
3190  3315  3328  3380  3693
3701  3725  3795  3906  4017
4166  4289  4334  4342  4423
4508  4554  4666  4696  4745
4787  4852  4853  4857  4934
4988  5245  5320  5323  5530
5534  5570  5593  5610  5758
6079  6253  6386  6404  6426
6700  6789  6876  6883  7093
7290  7315  7328  7362  7378
7767  7782  8194  8315  8360
8365  8376  8488  8537  8657
8800  8911  8926  8952  8966
9062  9208  9326  9400  9472
9524  9564  9642  9685  9713
9717  9748  9791  9896  9898
9902  9919

***


KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 30 8 2018 karunya plus kn 228”, karunya plus today result : 30-8-2018 karunya plus lottery kn-228, kerala lottery result 30-08-2018, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.228 results 30-8-2018, karunya plus lottery kn 228, live karunya plus lottery kn-228, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-228) 30/08/2018, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 30 8 18, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 30-8-18, karunya plus lottery result today 30.8.2018, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuriThe prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days

Onam Bumper 2018 BR 63 coming soon...

Next Karunya Plus Lottery KN 229 draw on 06.08.2018
at Sree Chithra Home AuditoriumKerala Lottery Results 30-08-2018 Karunya Plus KN-228 Lottery Result keralalotteries.net-page-001

Kerala Lottery Results 30-08-2018 Karunya Plus KN-228 Lottery Result keralalotteries.net-page-002


Tomorrow draw details
Nirmal Lottery NR 84 draw on 01.09.2018 @ 3.00 pm

⇦ HOME

Previous Lottery ResultsKerala Lottery Result Today 30-08-2018 is Karunya Plus lottery KN 228. Today kerala lottery result will be announced on 30/08/2018 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 228 Karunya Plus lottery today 30.08.2018 at sharp 3pm with the presence of officials in the Auditorium of Sree Chithra Home Thiruvananthapuram.