കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Kerala Lottery draw had been stopped temporarily due to the spread of Coronavirus 🦠

Contact us

 


( ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കേരള ഭാഗ്യക്കുറി കാരുണ്യ പ്ലസ്. കെ. എൻ - )

കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും
നിപ്പ വൈറസ്‌ ബാധയ്‌ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കു.. കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കൂ...

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.