കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Contact us

If you want to contact us, just email us at cleveritmaster@gmail.com


WARNING!

This is a promotional Web site for Kerala State lotteries(Govt Of Kerala) ticket buyers and sellers. We know that we are dealing with the common people who are more in the buy and sell of the Kerala lottery tickets. We are providing simplified and useful services to those people who are taking part in the Kerala state lottery draws either as buyers or sellers. We are providing result of each Kerala lottery within half an hour when the draw completes. We here by also disclaim that we are neither associated to Government of Kerala or any Kerala Lottery Agency.

Don't buy kerala lottery tickets through Social media/Online. Buy Tickets only from authorized agencies/vendors.

************

സോഷ്യൽ മീഡിയ/ഓൺലൈൻ വഴി കേരള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങരുത്. അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ / വില്പനക്കാരിൽ നിന്ന് മാത്രം ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക.

************

சமூக ஊடகம்/ஆன்லைன் மூலம் கேரள லாட்டரி சீட்டுகளை வாங்க வேண்டாம். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏஜென்சிகள்/விற்பனையாளர்களிடமிருந்து மட்டுமே டிக்கெட்டுகளை வாங்கவும்.

************

सोशल मीडिया/ऑनलाइन के माध्यम से केरल लॉटरी टिकट न खरीदें। केवल अधिकृत एजेंसियों/विक्रेताओं से ही टिकट खरीदें।

We are not selling lottery tickets. If anyone approaches you for online lottery sale, don't trust them. Online sale of Kerala lottery is Prohibited by Kerala Government.


0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.