കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, April 1, 2019

Kerala Lotteries Results 23-05-2019 Vishu Bumper BR-67 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Vishu Bumper Lottery Result 23-05-2019

Kerala Lottery Result Vishu Bumper (BR.67)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Vishu Bumper Lottery (Check Winning List) Announced on 23.5.2019
23-05-2019 Vishu Bumper kerala lottery result,kerala lottery result today 23-05-19,Vishu Bumper lottery BR-67,lottery result live

Vishu Bumper Lottery Result 2019: Prize Details


Vishu Bumper is one of the six bumper lotteries. Vishu Bumper lottery draw is held on every year. Every lottery is represented by an alphabetical code and the Bumper lottery code is “BR” representation contains draw number along with the code. Vishu Bumper lottery cost Rs.200/- only.
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 6 series and the series may varies. The first prize winner got 5 crore Rupees

Next Upcoming Bumper  Thiruvonam Bumper (BR-68) 2019

Kerala Lottery Bumper Result 2019


Kerala Lottery Bumper Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Vishu Bumper BR 67 Result“. Kerala Lottery Result 2019 for Vishu Bumper BR.67 will be draw Today on 23rd May 2019 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA BUMPER LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 23/05/2019 Vishu Bumper Lottery Result BR-67 Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് വിഷു ബമ്പർ.ബി .ആർ-67
Kerala Lottery Result Live @ 02:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 23/05/2019 Vishu Bumper BR 67 Winners Numbers


1st Prize Rs. 5,00,00,000/-
UB 532395 (ERNAKULAM)

Consolation Prize Rs.1,00,000/-
VB 532395  IB 532395
SB 532395  HB 532395
KB 532395

2nd Prize Rs.10,00,000/-
VB 170363 (THIRUVANANTHAPURAM)
IB 381591 (PALAKKAD)
SB 477377 (PALAKKAD)
HB 312120 (THRISSUR)
UB 405447 (KOZHIKKODE)
KB 545704 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs.5,00,000/-
VB 115711 (KOLLAM)
VB 316530 (THRISSUR)
IB 155048 (THIRUVANANTHAPURAM)
IB 503882 (KOLLAM)
SB 128767 (KANNUR)
SB 316347 (THRISSUR)
HB 288153 (KOZHIKKODE)
HB 320727 (KOTTAYAM)
UB 180092 (KASARGODE)
UB 411625 (KANNUR)
KB 293306 (ERNAKULAM)
KB 330207 (THIRUVANANTHAPURAM)


for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.1,00,000/-
09343

5th Prize Rs.5,000/-
0078  0262  0341  0391  0490  0607  0857  1379  1635  1724  1836  1863  2684  3412  3441  3865  3895  4495  4932  5583  6488  6553  6853  7271  7380  7386  7593  7806  7847  7892  8509  9145  9176  9251  9594
 
6th Prize Rs.2,000/-
0324  0354  1012  1062  1067  1367  1425  1583  1678  2683  2792  2802  2840  3256  3540  3624  3759  4231  4347  4732  4812  5278  5445  5485  5501  6307  6757  6830  6942  7024  7361  8142  8227  8849  9217  9317  9367  9378  9591  9635

7th Prize Rs.1000/-
0071  0114  0371  0467  0550  0884  0965  1473  1480  1564  1670  1930  2193  2270  2313  2560  2777  2947  3337  3581  3598  3656  3736  3898  4064  4913  5003  5163  5254  5295  5309  5318  5753  6648  7561  7735  7671  7877  7951  7962  7963  8128  8234  8309  8450  8465  8605  8651  8769  8938  9025  9067  9255  9470  9617  9671

8th Prize Rs.500/-

0052  0090  0119  0202  0367  0442  0477  0478  0501  0585  0618  0737  0805  0894  0975  1095  1112  1155  1169  1255  1668  1686  1823  1827  1991  2086  2166  2260  2373  2396  2534  2562  2585  2617  2727  2903  2909  3225  3230  3296  3351  3367  3470  3486  3502  3509  3532  3569  3662  3697  3765  3823  3873  3941  3987  4172  4267  4388  4401  4405  4496  4520  4599  4613  4651  4656  4736  4804  4953  5088  5158  5192  5197  5352  5604  5656  5665  5798  6127  6236  6282  6315  6341  6444  6460  6467  6551  6694  6983  7027  7140  7170  7190  7302  7371  6712  7525  7705  7822  7846  7862  7893  7933  7949  8087  8471  8472  8482  8578  8629  8656  8954  9022  9061  9112  9164  9236  9334  9415  9416  9444  9662  9869  9943  9944

-------

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days

Kerala Lotteries .NET കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് അടുത്തതായി നറുക്കെടുക്കുന്ന ബംപർ ഭാഗ്യക്കുറി വിഷു ബംപർ 2019 (BR-67) ആണ്. അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് വിഷു ബംപറിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആറ് പേർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. 2,99,500,000 രൂപയുടെ സമ്മാനമാണ് വിഷു ബംപറിലൂടെ നൽകുന്നത്. VB, IB, SB, HB, UB, KB എന്നീ ആറ് സീരിസുകളിലാണ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ടിക്കറ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Back to Home
Previous Lottery Results

KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 23 05 2019 Vishu Bumper BR 67”, Vishu Bumper today result : 23-5-2019 Vishu Bumper lottery BR-67, kerala lottery result 23-05-2019, Vishu Bumper lottery results, kerala lottery result today Vishu Bumper, Vishu Bumper lottery result, kerala lottery result Vishu Bumper today, kerala lottery Vishu Bumper today result, Vishu Bumper kerala lottery result, Vishu Bumper lottery BR.67 results 23-05-2019, Vishu Bumper lottery BR 67, live Vishu Bumper lottery BR-67, Vishu Bumper lottery, kerala lottery today result Vishu Bumper, Vishu Bumper lottery (BR-67) 23/05/2019, today Vishu Bumper lottery result, Vishu Bumper lottery today result, Vishu Bumper lottery results today, today kerala lottery result Vishu Bumper

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.