കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, March 12, 2020

Kerala Lottery Results: 12-03-2020 Karunya Plus KN-307 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Karunya Plus Lottery Result 12-03-2020
Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.307)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Plus Lottery (Check Winning List) Announced on 12.3.2020

 KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 12 3 2020 karunya plus kn 307”, karunya plus today result : 12-3-2020 karunya plus lottery kn-307, kerala lottery result 12-3-2020, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.307 results 12/03/2020, karunya plus lottery kn 307, live karunya plus lottery kn-307, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-307) 12/03/2020, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 12 03 12, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 12.3.20, karunya plus lottery result today 12.3.2020, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri

Karunya Plus Lottery Result 2020: Prize Details
Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (included GST).
Kerala NEXT BUMPER Lottery
#
SUMMER Bumper 2020
Lottery No.BR-72
 
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

 
Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya Plus KN 307 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for Karunya Plus KN.307 will be draw Today on 12th March 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
 
Date of Draw: 12/03/2020
Karunya Plus Lottery Result KN-307 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്. കെ. എൻ - 307
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 12/03/2020 Karunya Plus KN 307 Winners Numbers

1st Prize
Rs.8,000,000/- (80 Lakhs)
PR 557383 (WAYANAD)
----


 

----
Consolation Prize
Rs.8,000/-
PN 557383  PO 557383
PP 557383  PS 557383
PT 557383  PU 557383
PV 557383  PW 557383
PX 557383  PY 557383  PZ 557383

2nd Prize
Rs.10,00,000/- (10 Lakhs)
PX 378565 (KOZHIKKODE)

3rd Prize
Rs.100,000/- (1 Lakh)
PN 232242 (KOZHIKKODE)
PO 783892 (MALAPPURAM)
PP 203674 (KANNUR)
PR 447938 (KOTTAYAM)
PS 778530 (MALAPPURAM)
PT 221980 (KOTTAYAM)
PU 868159 (ERNAKULAM)
PV 307702 (KOTTAYAM)
PW 883007 (ERNAKULAM)
PX 585404 (ALAPPUZHA)
PY 481252 (PATHANAMTHITTA)
PZ 456548 (KOZHIKKODE)

----


 

----
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize
Rs.5,000/-
0186  0665  1438  2124  2233  2959  3331  3674  3705  4235  4495  6008  6499  6755  7537  7623  8519  9607

5th Prize
Rs.1,000/-
0324  1085  1109  1564  1806  2000  2202  2848  2946  3041  4219  4477  4722  4786  5420  5520  5767  5950  6009  6109  6268  6363  6388  6480  6602  6743  6863  7320  7717  8725  8743  9306

6th Prize
Rs.500/-
0258  0286  0605  0632  0692  1089  1465  1573  1673  2048  2083  2134  2297  2452  2509  2575  2675  2878  2896  2942  2967  3253  3255  3366  3509  3635  3686  3737  3767  4005  4024  4079  4104  4134  4230  4369  4476  4592  4671  4801  5067  5159  5163  5301  5330  5331  5496  5617  5803  5834  5898  5978  6102  6357  6449  6559  7195  7341  7652  7782  7847  7912  8120  8387  8679  8746  8759  8879  8934  8935  8950  9012  9399  9605  9635  9723
----


 

----
7th Prize
Rs.100/-
0053  0269  0287  0343  0429  0697  0698  0913  0927  1035  1061  1162  1194  1488  1612  1655  1827  1894  2032  2252  2320  2408  2429  2498  2547  2711  2783  2807  2905  3101  3103  3113  3213  3348  3418  3459  3593  3609  3612  3708  3818  3970  3994  4078  4123  4154  4364  4456  4519  4674  4687  4689  4832  4842  4995  5023  5034  5147  5436  5643  5683  5744  5838  6066  6070  6096  6100  6160  6265  6290  6296  6299  6410  6448  6450  6494  6524  6529  6536  6590  6691  6702  6757  6782  6812  6915  6957  6973  7009  7362  7435  7544  7667  7880  8007  8034  8165  8275  8358  8469  8565  8952  8982  9018  9063  9080  9142  9210  9312  9325  9357  9374  9390  9460  9487  9774  9777  9788  9830  9928

KN 306 Result (Today) Date: 05-03-2020 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images
karunya-plus-kerala-lottery-result-kn-307-today-12-03-2020-KeralaLotteries.net-001

karunya-plus-kerala-lottery-result-kn-307-today-12-03-2020-KeralaLotteries.net-002


Next Karunya Plus Lottery KN 308
Draw on 19.03.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Nirmal Lottery NR 164
Draw on 13.03.2020 @ 3.00 pm
 
Kerala State Lotteries Results
Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday

Keralalotteries.net, akshaya today result: 11-3-2020 Akshaya lottery ak-436, kerala lottery result 11.3.2020, akshaya lottery results, kerala lottery result today akshaya, akshaya lottery result, kerala lottery result akshaya today, kerala lottery akshaya today result, akshaya kerala lottery result, akshaya lottery ak.436 results 11-03-2020, akshaya lottery ak 436, live akshaya lottery ak-436, akshaya lottery, kerala lottery today result akshaya, akshaya lottery (ak-436) 11/03/2020, today akshaya lottery result, akshaya lottery today result, akshaya lottery results today, today kerala lottery result akshaya, kerala lottery results today akshaya 11 3 20, akshaya lottery today, today lottery result akshaya 11/3/20, akshaya lottery result today 11.03.2020, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri
Kerala Lottery 11-03-2020
AKSHAYA Lottery Result AK-436

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakh Karunya Plus Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 13-03-2020 is Karunya Plus lottery KN 307 Today kerala lottery result will be announced on 13/03/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 307 Karunya Plus lottery today 13.03.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.
 
Previous Lottery Results
 
Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 12 03 2020, 12.03.2020, Kerala lottery result 12-3-2020, Karunya Plus lottery results, Kerala lottery result today Karunya Plus, Karunya Plus lottery result, Kerala lottery result Karunya Plus today, kerala lottery Karunya Plus today result, Karunya Plus kerala lottery result, Karunya Plus lottery KN 307 results 12-03-2020, Karunya Plus lottery KN 307 live Karunya Plus lottery KN-307, Karunya Plus lottery, 12/03/2020 kerala lottery today result Karunya Plus, Karunya Plus lottery KN-307 12/3/2020, today Karunya Plus lottery result, Karunya Plus lottery today result, Karunya Plus lottery results today, today kerala lottery result Karunya Plus, kerala lottery results today Karunya Plus, Karunya Plus lottery today, today lottery result Karunya Plus, Karunya Plus lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.