കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, March 19, 2020

Kerala Lottery Results: 19-03-2020 Karunya Plus KN-308 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Karunya Plus Lottery Result 19-03-2020
Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.308)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Plus Lottery (Check Winning List) Announced on 19.3.2020

 karunya-plus-kerala-lottery-result-kn-308-today-19-03-2020-KeralaLotteries.net

Karunya Plus Lottery Result 2020: Prize Details
Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (included GST).
Kerala NEXT BUMPER Lottery
#
SUMMER Bumper 2020
Lottery No.BR-72
 
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

KeralaLotteries.net, “kerala lottery result 19 3 2020 karunya plus kn 308”, karunya plus today result : 19-3-2020 karunya plus lottery kn-308, kerala lottery result 19-3-2020, karunya plus lottery results, kerala lottery result today karunya plus, karunya plus lottery result, kerala lottery result karunya plus today, kerala lottery karunya plus today result, karunya plus kerala lottery result, karunya plus lottery kn.308 results 19/03/2020, karunya plus lottery kn 308, live karunya plus lottery kn-308, karunya plus lottery, kerala lottery today result karunya plus, karunya plus lottery (kn-308) 19/03/2020, today karunya plus lottery result, karunya plus lottery today result, karunya plus lottery results today, today kerala lottery result karunya plus, kerala lottery results today karunya plus 19 03 19, karunya plus lottery today, today lottery result karunya plus 19.3.20, karunya plus lottery result today 19.3.2020, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri
 
Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya Plus KN 308 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for Karunya Plus KN.308 will be draw Today on 19th March 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
 
Date of Draw: 19/03/2020
Karunya Plus Lottery Result KN-308 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്. കെ. എൻ - 308
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 19/03/2020 Karunya Plus KN 308 Winners Numbers

1st Prize
Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PJ 849641 (THRISSUR)
----


 

----
Consolation Prize
Rs.8,000/-
PA 849641  PB 849641
PC 849641  PD 849641
PE 849641  PF 849641
PG 849641  PH 849641
PK 849641  PL 849641  PM 849641

2nd Prize
Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PB 759717 (THRISSUR)

3rd Prize
Rs.100,000/- [1 Lakh]
PA 107525 (ERNAKULAM)
PB 215331 (THIRUVANANTHAPURAM)
PC 120505 (KOTTAYAM)
PD 349693 (KOTTAYAM)
PE 225648 (KOTTAYAM)
PF 191639 (ALAPPUZHA)
PG 278380 (THIRUVANANTHAPURAM)
PH 236980 (MALAPPURAM)
PJ 625851 (WAYANAD)
PK 222890 (WAYANAD)
PL 765702 (PALAKKAD)
PM 443407 (ERNAKULAM)

----


 

----
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize
Rs.5,000/-
0681  1940  2141  2501  3462  3909  4121  4315  4484  5074  6057  6866  8134  8165  8201  8843  8957  9540

5th Prize
Rs.1,000/-
0583  1848  2520  2528  2732  3315  3671  3875  4184  4207  4338  4675  5086  5409  5469  5876  6211  6482  6653  6849  6887  7234  7462  7526  7531  7870  8048  8745  8918  9298  9579  9635

6th Prize
Rs.500/-
0107  0163  0656  1054  1264  1268  1343  1870  1889  2061  2157  2160  2311  2316  2404  2478  2489  2532  2797  2866  2964  3145  3175  3325  3429  3548  3567  3816  4192  4304  4317  4390  4446  4562  4616  4628  4782  4893  4961  5236  5328  5429  6108  6224  6244  6451  6625  6783  6968  7116  7182  7249  7281  7379  7569  7573  7679  7714  7768  7871  7874  7948  8005  8223  8325  8359  8528  8811  8886  9038  9093  9641  9762  9812  9889  9934
----


 

----
7th Prize
Rs.100/-
0060  0065  0178  0193  0526  0544  0612  0787  0864  0955  1012  1122  1170  1173  1338  1501  1554  1560  1597  1936  1982  2058  2083  2243  2349  2465  2726  2786  2855  2917  2951  3084  3095  3212  3218  3317  3335  3368  3695  3834  3975  4008  4014  4040  4127  4145  4323  4459  4513  4531  4565  4586  4895  5017  5106  5121  5242  5447  5509  5617  5894  6010  6033  6061  6074  6150  6196  6230  6294  6437  6443  6479  6585  6656  6689  6691  6755  6787  7038  7059  7153  7186  7198  7252  7356  7394  7397  7429  7460  7493  7546  7636  7666  7770  7885  7903  8020  8550  8691  8708  8788  8840  8914  8969  8978  8989  8994  9132  9170  9179  9222  9290  9347  9418  9472  9522  9680  9721  9879  9896

KN 308 Result (Today) Date: 19-03-2020 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images
karunya-plus-kerala-lottery-result-kn-308-today-19-03-2020-KeralaLotteries.net-001

karunya-plus-kerala-lottery-result-kn-308-today-19-03-2020-KeralaLotteries.net-002


Next Karunya Plus Lottery KN 309
Draw on 26.03.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Nirmal Lottery NR 165
Draw on 20.03.2020 @ 3.00 pm
 
Kerala State Lotteries Results
Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday

Keralalotteries.net, akshaya today result: 18-3-2020 Akshaya lottery ak-437, kerala lottery result 18.3.2020, akshaya lottery results, kerala lottery result today akshaya, akshaya lottery result, kerala lottery result akshaya today, kerala lottery akshaya today result, akshaya kerala lottery result, akshaya lottery ak.437 results 18-03-2020, akshaya lottery ak 437, live akshaya lottery ak-437, akshaya lottery, kerala lottery today result akshaya, akshaya lottery (ak-437) 18/03/2020, today akshaya lottery result, akshaya lottery today result, akshaya lottery results today, today kerala lottery result akshaya, kerala lottery results today akshaya 18 3 20, akshaya lottery today, today lottery result akshaya 18/3/20, akshaya lottery result today 18.03.2020, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result, kerala lottery ticket pictures, kerala samsthana bhagyakuri,
Kerala Lottery 18-03-2020
AKSHAYA Lottery Result AK-437

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakh Karunya Plus Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 20-03-2020 is Karunya Plus lottery KN 308 Today kerala lottery result will be announced on 20/03/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KN 308 Karunya Plus lottery today 20.03.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.
 
Previous Lottery Results
 
Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 19 03 2020, 19.03.2020, Kerala lottery result 19-3-2020, Karunya Plus lottery results, Kerala lottery result today Karunya Plus, Karunya Plus lottery result, Kerala lottery result Karunya Plus today, kerala lottery Karunya Plus today result, Karunya Plus kerala lottery result, Karunya Plus lottery KN 308 results 19-03-2020, Karunya Plus lottery KN 308 live Karunya Plus lottery KN-308, Karunya Plus lottery, 19/03/2020 kerala lottery today result Karunya Plus, Karunya Plus lottery KN-308 19/3/2020, today Karunya Plus lottery result, Karunya Plus lottery today result, Karunya Plus lottery results today, today kerala lottery result Karunya Plus, kerala lottery results today Karunya Plus, Karunya Plus lottery today, today lottery result Karunya Plus, Karunya Plus lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.