കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, March 16, 2020

Kerala Lottery Results:16-03-2020 Win Win W-556 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Win Win Lottery Result 16-03-2020
Kerala Lottery Result Win Win (W.556)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Win Win Lottery (Check Winning List) Announced on 16.3.2020
 
Win-Win Lottery Result 2020: Prize Details
Win-Win is one of the seven weekly lotteries. win win lottery draw is held on every Monday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and win win lottery code is “W” representation contains draw number along with the code. Win-Win lottery cost Rs.40/- only (face value 31.25 +GST).
Keralalotteries.net, “kerala lottery result 9 3 2020 Win Win W 555”, kerala lottery result 9-3-2020, win win lottery results, kerala lottery result today win win, win win lottery result, kerala lottery result win win today, kerala lottery win win today result, win winkerala lottery result, win win lottery W 555 results 9-3-2020, win win lottery w-555, live win win lottery W-555, 9.3.2020, win win lottery, kerala lottery today result win win, win win lottery (W-555) 09/03/2020, today win win lottery result, win win lottery today result 09-03-2020, win win lottery results today 9 3 2020, kerala lottery result 09.03.2020 win-win lottery w 555, win win lottery, win win lottery today result, win win lottery result yesterday, winwin lottery w-555, win win lottery 9.3.2020 today kerala lottery result win win, kerala lottery results today win win, win win lottery today, today lottery result win win, win win lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result, kerala lottery online purchase, kerala lottery online buy, buy kerala lottery online, kerala lottery tomorrow prediction lucky winning guessing number, kerala lottery, kl result,  yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery
Kerala NEXT BUMPER Lottery
SUMMER Bumper 2020
Lottery No.BR-72
 
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 75 Lakhs Rupees

 
Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “win win RN 556 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for win win W.556 will be draw Today on 16th March 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
 
Date of Draw: 16/03/2020
Win Win Lottery Result W-556 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 556
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 16/03/2020 Win Win W 556 Winners Numbers

1st Prize
Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WD 864122 (IDUKKI)
---


 

---
Consolation Prize
Rs.8,000/-
WA 864122  WB 864122
WC 864122  WE 864122
WF 864122  WG 864122
WH 864122  WJ 864122
WK 864122  WL 864122  WM 864122

2nd Prize
Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WG 872603 (KOTTAYAM)
3rd Prize
Rs.100,000/- (1 Lakh) 
WA 802522 (KOTTAYAM)
WB 154894 (ALAPPUZHA)
WC 496586 (ERNAKULAM)
WD 316467 (KOLLAM)
WE 365573 (KOZHIKKODE)
WF 404349 (PALAKKAD)
WG 284790 (KASARGODE)
WH 128508 (THRISSUR)
WJ 439997 (THIRUVANANTHAPURAM)
WK 242018 (THRISSUR)
WL 742664 (ERNAKULAM)
WM 494198 (ERNAKULAM)
---


 

---
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs.5,000/-
1907  2011  3357  4171  4302  4424  5118  5325  5764  5782  6124  6179  6354  8752  9098  9223  9369  9665

5th Prize
Rs.2,000/-
0100  0330  2339  3384  3623  4438  6015  6650  7968  8033

6th Prize
Rs.1,000/-
0836  0897  2607  4321  7098  7567  8552  8853  8968  9327  9609  9954

7th Prize
Rs.500/-
0399  0597  0803  1150  1194  1349  1564  1914  1925  2036  2342  2591  2691  2850  2870  2940  2973  3170  3226  3323  3442  3570  3652  3772  3802  3872  4114  4319  4332  4523  4547  4570  4749  4872  5095  5156  5224  5236  5243  5304  5311  5477  5973  6017  6396  6615  6730  7224  7263  7428  7438  7460  7464  7539  7555  7694  7763  7816  7838  7858  7978  7985  8084  8196  8204  8409  8420  8493  8497  8641  8819  9050  9280  9402  9739  9780  9849  9881
---


 

---
8th Prize
Rs.100/-
0040  0070  0473  0495  0546  0674  0837  1322  1328  1391  1783  1917  1943  1985  2105  2199  2262  2416  2441  2482  2516  2644  2713  2746  2775  2855  2861  2920  3023  3097  3214  3286  3346  3430  3536  3649  3874  4514  4515  4552  4562  4840  4900  5017  5187  5386  5415  5433  5441  5559  5564  5928  5930  5965  5970  6037  6057  6066  6147  6148  6178  6290  6341  6586  6636  6643  6647  6821  6845  6898  6986  7130  7139  7161  7365  7440  7443  7469  7487  7497  7566  7572  7681  7807  7851  7892  7989  7990  8070  8224  8329  8365  8444  8458  8556  8604  8618  8650  8747  8748  8785  8798  8823  8859  8967  8979  9044  9054  9086  9106  9146  9230  9260  9266  9357  9363  9440  9649  9683  9804
W 556 Result (Today) Date: 16-03-2020 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images
win-win-kerala-lottery-result-w-556-today-16-03-2020-keralalotteries.net-001

win-win-kerala-lottery-result-w-556-today-16-03-2020-keralalotteries.net-002


Next Win Win Lottery W 557
Draw on 23.03.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Sthree Sakthi Lottery SS 201
Draw on 17.03.2020 @ 3.00 pm
 
Kerala State Lotteries Results
win win lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 257065 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday

Keralalotteries.net, “kerala lottery result 15 3 2020 pournami RN 434” 15th March 2020 Result, kerala lottery, kl result, yesterday lottery results, lotteries results, keralalotteries, kerala lottery, keralalotteryresult, kerala lottery result, kerala lottery result live, kerala lottery today, kerala lottery result today, kerala lottery results today, today kerala lottery result,15 3 2020, 15.3.2020, kerala lottery result 15-3-2020, pournami lottery results, kerala lottery result today pournami, pournami lottery result, kerala lottery result pournami today, kerala lottery pournami today result, pournami kerala lottery result, pournami lottery RN 434 results 15-03-2020, pournami lottery RN 434, live pournami lottery RN-434, pournami lottery, 15/3/2020 kerala lottery today result pournami, pournami lottery RN-434 15/03/2020, today pournami lottery result, pournami lottery today result, pournami lottery results today, today kerala lottery result pournami, kerala lottery results today pournami, pournami lottery today, today lottery result pournami, pournami lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw, kerala lottery results, kerala state lottery today, kerala lottare, kerala lottery result, lottery today, kerala lottery today draw result
Kerala Lottery 15-03-2020
POURNAMI Lottery Result RN-434

Kerala Lotteries Releases Rs 75 Lakh win win Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 16-03-2020 is win-win lottery W 556 Today kerala lottery result will be announced on 16/03/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of W 556 win win lottery today 16.03.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.
 
Previous Lottery Results
 
Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 16 03 2020, 16.03.2020, Kerala lottery result 16-3-2020, Win Win lottery results, Kerala lottery result today win win, win win lottery result, Kerala lottery result Win Win today, kerala lottery win win today result, win win kerala lottery result, win win lottery W 556 results 16-03-2020, win win lottery W 556 live win win lottery W-556, win win lottery, 16/03/2020 kerala lottery today result win win, win win lottery W-556 16/3/2020, today win win lottery result, win win lottery today result, win win lottery results today, today kerala lottery result win win, kerala lottery results today win win, win win lottery today, today lottery result win win, win win lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.