കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, August 29, 2020

Kerala Lottery Results: 29-08-2020 Karunya KR-463 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Karunya Lottery Result 29-08-2020
Kerala Lottery Result Karunya (KR.463)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 29.8.2020

Karunya Lottery Result 2020: Prize Details
Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.
Next Upcoming Bumperonam bumper 2020 lottery draw dateThiruvonam Bumper (BR-75) 2020
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya KR 463 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for Karunya KR.463 will be drawn Today on 29 August 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
 
Date of Draw: 29/08/2020
Karunya Lottery Result KR-463 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ. കെ. ആർ - 463
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Kerala Lottery Date of Draw: 29/08/2020 Karunya KR 463 Winners Numbers

1st Prize
Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]
KC 574875 (IDUKKI)
----


 

----
Consolation Prize
Rs.8,000/-
KA 574875  KB 574875
KD 574875  KE 574875
KF 574875  KG 574875
KH 574875  KJ 574875
KK 574875  KL 574875  KM 574875

2nd Prize
Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KK 437155 (MALAPPURAM)

3rd Prize
Rs.100,000/- [1 Lakh]
KA 413863 (KOLLAM)
KB 593775 (ERNAKULAM)
KC 117296 (KANHANGAD)
KD 234160 (KOZHIKKODE)
KE 430922 (KOTTAYAM)
KF 277170 (CHITTUR)
KG 745426 (THIRUVANANTHAPURAM)
KH 689038 (VADAKARA)
KJ 148966 (THRISSUR)
KK 101313 (WAYANADU)
KL 726964 (ADIMALY)
KM 743583 (ALAPPUZHA)

----


 

----
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs.5,000/-
1245  1649  1811  1847  1876  1948  3098  5202  5826  5913  6292  6599  7530  7536  8181  9626  9859  9975

5th Prize
Rs.2,000/-
0903  2413  3067  3308  3361  5120  5321  5510  5720  5999

6th Prize
Rs.1,000/-
0080  0934  1213  1505  1558  4393  5081  5924  6269  7047  7204  7995  8317  9690
----


 

----
7th Prize
Rs.500/-
0009  0311  0376  0574  0597  0809  1161  1257  1435  1671  1735  1971  2075  2180  2508  2531  2535  2726  2752  2898  2994  3411  3496  3528  3643  3704  3993  4118  4125  4185  4331  4413  4795  4801  4864  4891  5121  5391  5431  5568  5820  5987  6248  6361  6568  6576  6755  6816  6844  6886  7080  7148  7161  7320  7355  7539  7609  7739  7755  7812  7842  7901  7907  7984  8042  8407  8934  9072  9086  9352  9401  9722

8th Prize
Rs.100/-
0028  0030  0108  0122  0161  0169  0300  0343  0526  0547  0621  0663  0890  0996  1022  1157  1178  1312  1315  1374  1415  1538  1582  1786  1819  1872  1922  1997  2090  2189  2222  2390  2485  2489  2503  2574  2617  2747  2871  2907  3039  3053  3088  3221  3294  3370  3379  3458  3603  3920  4047  4059  4145  4179  4191  4202  4270  4304  4325  4369  4384  4460  4671  4679  4768  4871  4944  5071  5200  5220  5239  5292  5341  5351  5507  5517  5530  5538  5704  5821  5993  6005  6100  6303  6817  6823  6840  6872  7044  7129  7159  7169  7250  7317  7407  7523  7796  8041  8043  8265  8302  8334  8500  8617  8988  9038  9098  9234  9369  9473  9491  9526  9614  9617  9659  9723  9752  9884  9894  9980

KR 463 Result (Today) Date: 29-08-2020 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.


PDF Images
karunya-kerala-lottery-result-kr-463-today-29-08-2020_keralalotteries.net-0001

karunya-kerala-lottery-result-kr-463-today-29-08-2020_keralalotteries.net-0002


Next Karunya Lottery KR 460
Draw on 08.08.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Win Win Lottery W-576 Draw 
 on 02.08.2020 @ 3.00 pm
 
Kerala State Lotteries Results
Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday
Kerala Lottery Results: 27-08-2020 Karunya Plus KN-331 Lottery Result
Kerala Lottery 27-08-2020
Karunya Plus Lottery Result KN-331

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 29-08-2020 is Karunya lottery KR 463 Today kerala lottery result will be announced on 29/08/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 463 Karunya lottery today 29.08.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.
 
Previous Lottery Results
 
Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 29 08 2020, 29.08.2020, Kerala lottery result 29-8-2020, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 463 results 29-08-2020, Karunya lottery KR 463 live Karunya lottery KR-463, Karunya lottery, 29/08/2020 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-463 29/8/2020, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.