കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, August 7, 2020

Kerala Lottery Results: 07-08-2020 Nirmal NR-185 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Nirmal Lottery Result 07-08-2020
Kerala Lottery Result Nirmal (NR.185)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Nirmal Lottery (Check Winning List) Announced on 7.8.2020

Nirmal Lottery Result 2020: Prize Details
Nirmal is one of the seven weekly lotteries. Nirmal lottery draw is held on every Friday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Nirmal lottery code is “NR” representation contains draw number along with the code. Nirmal lottery cost Rs.40/- Only.
Next Upcoming Bumperonam bumper 2020 lottery draw dateThiruvonam Bumper (BR-75) 2020
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 70 Lakhs Rupees

Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Nirmal NR 185 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for Nirmal NR.185 will be drawn Today on 7th July 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
Date of Draw: 07/08/2020
Nirmal Lottery Result NR-185 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
നിർമൽ. എൻ. ആർ - 185
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 07/08/2020 Nirmal NR 185 Winners Numbers

1st Prize
Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]
NR 466762 (MOOVATTUPUZHA)
----


 

----
Consolation Prize
Rs.8,000/-
NN 466762  NO 466762
NP 466762  NS 466762
NT 466762  NU 466762
NV 466762  NW 466762
NX 466762  NY 466762  NZ 466762

2nd Prize
Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
NV 542690 (KOTTAYAM)

3rd Prize
Rs.100,000/- [1 Lakh]
NN 227005 (THRISSUR)
NO 244987 (KOLLAM)
NP 233282 (PALAKKAD)
NR 190167 (KOTTAYAM)
NS 579064 (KARUNAGAPALLY)
NT 153905 (THIRUVANANTHAPURAM)
NU 363501 (KOLLAM)
NV 563705 (PATHANAMTHITTA)
NW 114775 (PUNALUR)
NX 148560 (KANNUR)
NY 441739 (WAYANADU)
NZ 360433 (KOLLAM)
----


 

----
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs.5,000/-
1124  1241  1432  2068  2327  3339  3530  3554  5297  5326  5980  6576  6740  6919  7345  8520  8700  8968

5th Prize
Rs.1,000/-
0155  0436  0535  1022  1176  1327  1726  2094  2136  2142  2192  2226  2624  2668  2855  3319  3330  3432  4542  4567  4663  4735  4886  5187  5447  5852  5941  6591  6621  6961  7101  7590  9094  9638  9751  9810


6th Prize
Rs.500/-
0052  0124  0300  0583  0623  0791  0890  0943  1162  1200  1446  1507  1620  1738  1898  2187  2261  2333  2373  2575  2654  2898  2994  3050  3365  3503  3902  3916  3972  4167  4406  4452  4551  4631  5124  5153  5277  5346  5359  5443  5602  5646  6199  6260  6478  6537  6697  6698  6840  6891  7030  7032  7036  7080  7297  7405  7447  7607  7798  7901  8145  8466  8724  8878  8906  9199  9488  9545  9746  9837
----


 

----
7th Prize
Rs.100/-
0148  0207  0214  0240  0276  0369  0419  0423  0438  0635  0679  0682  0721  0877  0961  1051  1054  1073  1156  1223  1231  1244  1262  1301  1319  1324  1566  1650  1712  1838  2026  2073  2092  2189  2195  2284  2328  2358  2422  2459  2476  2487  2633  2736  2806  2963  2998  3115  3129  3172  3220  3303  3362  3403  3627  3681  3754  3869  3892  3931  3942  4111  4151  4274  4352  4506  4698  4960  5026  5063  5158  5181  5364  5470  5472  5970  6035  6172  6416  6528  6581  6803  6874  6988  7083  7169  7193  7200  7299  7357  7370  7554  7645  7751  7812  7837  8045  8118  8201  8245  8254  8283  8284  8461  8489  8617  8701  8803  8960  9100  9127  9129  9162  9326  9368  9393  9402  9409  9431  9845

NR 185 Result (Today) Date: 07-08-2020 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
nirmal-kerala-lottery-result-nr-185-today-07-08-2020_keralalotteries.net-0001

nirmal-kerala-lottery-result-nr-185-today-07-08-2020_keralalotteries.net-0002Next Nirmal Lottery NR 186
Draw on 14.08.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Karunya Lottery KR 460
Draw on 08.08.2020 @ 3.00 pm has been cancelled

Kerala State Lotteries Results
Nirmal lottery ticket has 8 prizes including consolation prize. The first prize winner got 70 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 263545 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday
Kerala Lottery Results: 05-08-2020 Akshaya AK-457 Lottery Result
Kerala Lottery 05-08-2020
Akshaya Lottery Result AK-457

Kerala Lotteries Releases Rs 70 Lakh Nirmal Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 07-08-2020 is Nirmal lottery NR 185 Today kerala lottery result will be announced on 07/08/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of NR 185 Nirmal lottery today 07.08.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 07 08 2020, 07.08.2020, Kerala lottery result 7-8-2020, Nirmal lottery results, Kerala lottery result today Nirmal, Nirmal lottery result, Kerala lottery result Nirmal today, kerala lottery Nirmal today result, Nirmal kerala lottery result, Nirmal lottery NR 185 results 07-08-2020, Nirmal lottery NR 185 live Nirmal lottery NR-185, Nirmal lottery, 07/08/2020 kerala lottery today result Nirmal, Nirmal lottery nr-185 7/8/2020, today Nirmal lottery result, Nirmal lottery today result, Nirmal lottery results today, today kerala lottery result Nirmal, kerala lottery results today Nirmal, Nirmal lottery today, today lottery result Nirmal, Nirmal lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.