കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, September 4, 2020

Kerala Lottery Results: 04-09-2020 Nirmal NR-189 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Nirmal Lottery Result 04-09-2020
Kerala Lottery Result Nirmal (NR.189)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Nirmal Lottery (Check Winning List) Announced on 4.9.2020

Nirmal Lottery Result 2020: Prize Details
Nirmal is one of the seven weekly lotteries. Nirmal lottery draw is held on every Friday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Nirmal lottery code is “NR” representation contains draw number along with the code. Nirmal lottery cost Rs.40/- Only.
Next Upcoming Bumperonam bumper 2020 lottery draw dateThiruvonam Bumper (BR-75) 2020
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 70 Lakhs Rupees

Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Nirmal NR 189 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for Nirmal NR.189 will be drawn Today on 4th September 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
Date of Draw: 04/09/2020
Nirmal Lottery Result NR-189 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
നിർമൽ. എൻ. ആർ - 189
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 04/09/2020 Nirmal NR 189 Winners Numbers

1st Prize
Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]
NX 532868 (PATTAMBI)
----


 

----
Consolation Prize
Rs.8,000/-
NN 532868  NO 532868
NP 532868  NR 532868
NS 532868  NT 532868
NU 532868  NV 532868
NW 532868  NY 532868  NZ 532868

2nd Prize
Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
NO 132558 (VADAKARA)

3rd Prize
Rs.100,000/- [1 Lakh]
NN 678149 (KATTAPPANA)
NO 469267 (MOOVATTUPUZHA)
NP 595583 (PATHANAMTHITTA)
NR 459238 (VAIKKOM)
NS 125772 (MOOVATTUPUZHA)
NT 656107 (ADOOR)
NU 528004 (PUNALUR)
NV 544907 (ATTINGAL)
NW 515640 (MOOVATTUPUZHA)
NX 288560 (ATTINGAL)
NY 167653 (ALAPPUZHA)
NZ 193664 (PALAKKAD)
----


 

----
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs.5,000/-
1904  2142  2754  3256  3807  5307  5395  5458  5762  6831  7140  7186  7366  7577  8653  8823  9441  9503

5th Prize
Rs.1,000/-
0109  0340  0568  0756  0885  0892  0926  1040  1147  1153  1202  2148  2701  2991  3071  4142  4567  4581  5130  5268  5284  5372  5523  5722  5817  6070  6151  6280  6626  6927  7925  8148  9102  9384  9792  9897


6th Prize
Rs.500/-
0017  0303  0323  0411  0826  0970  1286  1541  1557  1869  1976  2101  2146  2200  2404  2609  2733  2871  2940  3117  3343  3500  3596  3638  3695  3768  3888  3941  4060  4138  4408  4417  4660  4816  5055  5327  5366  5651  6059  6198  6281  6323  6327  6543  6583  6807  6867  7050  7107  7454  7521  7554  7609  7720  7725  7767  7837  7900  8386  8469  8495  8548  8616  9060  9078  9121  9226  9346  9541  9616
----


 

----
7th Prize
Rs.100/-
0118  0170  0204  0224  0278  0407  0433  0549  0627  0674  0922  1026  1276  1327  2096  2526  2676  2719  2751  2791  3024  3091  3265  3312  3510  3540  3666  3766  3816  3865  3982  4092  4130  4335  4419  4473  4483  4622  4632  4684  4689  4825  4888  4930  4952  4969  4977  4978  5030  5123  5176  5257  5297  5348  5356  5377  5443  5483  5511  5579  5739  5763  5813  5942  5984  6026  6078  6107  6181  6290  6305  6449  6471  6493  6614  6620  6715  6823  6826  6865  6876  6898  6907  6941  6945  7110  7154  7196  7200  7270  7276  7288  7422  7661  7678  7721  7738  7763  7924  8069  8138  8263  8266  8294  8364  8524  8583  8678  8733  8836  8954  9022  9111  9228  9392  9398  9406  9449  9553  9892

NR 189 Result (Today) Date: 04-09-2020 Kerala Lottery


The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
Kerala Lottery Results Today 04.09.2020 Nirmal NR-189 Result_page-0001

Kerala Lottery Results Today 04.09.2020 Nirmal NR-189 Result_page-0002


Next Nirmal Lottery NR 191
Draw on 18.09.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Karunya Lottery KR 464 
Draw on 05.09.2020 @ 3.00 pm has been cancelled

Kerala State Lotteries Results
Nirmal lottery ticket has 8 prizes including consolation prize. The first prize winner got 70 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 263545 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday
Kerala Lottery Results: 02-09-2020 Akshaya AK-461 Lottery Result
Kerala Lottery 02-09-2020
Akshaya Lottery Result AK-461

Kerala Lotteries Releases Rs 70 Lakh Nirmal Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 04-09-2020 is Nirmal lottery NR 189 Today kerala lottery result will be announced on 04/09/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of NR 189 Nirmal lottery today 04.09.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results
Back to HOME
Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 04 09 2020, 04.09.2020, Kerala lottery result 4-9-2020, Nirmal lottery results, Kerala lottery result today Nirmal, Nirmal lottery result, Kerala lottery result Nirmal today, kerala lottery Nirmal today result, Nirmal kerala lottery result, Nirmal lottery NR 189 results 04-09-2020, Nirmal lottery NR 189 live Nirmal lottery NR-189, Nirmal lottery, 04/09/2020 kerala lottery today result Nirmal, Nirmal lottery nr-189 4/9/2020, today Nirmal lottery result, Nirmal lottery today result, Nirmal lottery results today, today kerala lottery result Nirmal, kerala lottery results today Nirmal, Nirmal lottery today, today lottery result Nirmal, Nirmal lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.