കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, August 26, 2022

Kerala Lotteries Results 27-08-2022 Karunya KR-564 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Lottery Result 27-08-2022

Kerala Lottery Result Karunya (KR.564)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 27.08.2022
 

Karunya Lottery Result 2022: Prize Details

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

Kerala Lottery Result 2022

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya KR 564 Result“. Kerala Lottery Result 2022 for Karunya KR.564 will be draw Today on 27th August 2022 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

Date of Draw: 27/08/2022 Karunya Lottery Result KR-564

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 564
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 27/08/2022 Karunya KR 564 Winners Numbers

1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs] 
KG 562669 (KANNUR)
Agent Name: AYADATHIL RAVEENDRAN
Agency No.:C 4407
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
KA 562669
KB 562669
KC 562669
KD 562669
KE 562669
KF 562669
KH 562669
KJ 562669
KK 562669
KL 562669
KM 562669

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KM 235275 (THRISSUR)
Agent Name: K K JAYESH
Agency No.:R 4956

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 
1) KA 495055 (CHERTHALA)
2) KB 200391 (KANNUR)
3) KC 908299 (VADAKARA)
4) KD 765397 (KANNUR)
5) KE 217832 (IDUKKI)
6) KF 427012 (IDUKKI)
7) KG 699785 (IRINJALAKUDA)
8) KH 850555 (VAIKKOM)
9) KJ 166830 (THRISSUR)
10) KK 242705 (PALAKKAD)
11) KL 572455 (PAYYANUR)
12) KM 423899 (ERNAKULAM)
---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0513  1080  2350  3143  3174  4942  5052  6558  6680  7157  7558  7836  7898  8207  8282  8601  9091  9894

5th Prize Rs.2,000/-
1926  3903  5690  5819  6298  6759  6995  8445  9688  9972
 
6th Prize Rs.1,000/-  
0462  1444  1903  2358  2528  3921  4688  6162  6884  7607  7672  8912  9253  9481
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0439  0464  0576  1329  1496  1793  1810  1830  2214  2223  2325  2346  2375  2463  2675  2760  3001  3109  3149  3176  3288  3365  3401  3448  3523  3552  3557  3564  3588  3669  3710  3716  3857  3894  3981  3984  4072  4139  4307  4398  4483  4548  4699  4724  5016  5070  5419  5420  5454  5801  5817  5856  5913  6194  6281  6293  6329  6346  6650  6836  6919  7416  7571  7686  7737  7848  7914  7955  8005  8015  8136  8408  8429  8553  8771  8781  8850  9023  9210  9850
 
8th Prize Rs.100/- 
0030  0130  0225  0237  0498  0910  1060  1198  1210  1298  1360  1368  1379  1478  1488  1624  1780  1981  2065  2255  2410  2453  2632  3026  3121  3172  3177  3205  3212  3239  3455  3496  3499  3531  3543  3560  3608  3658  3781  4123  4128  4194  4303  4425  4458  4470  4559  4637  4798  4949  5000  5104  5224  5302  5342  5345  5364  5369  5467  5484  5697  5741  5787  5972  5979  5985  6037  6044  6136  6170  6224  6369  6373  6418  6523  6533  6588  6596  6622  6624  6664  6806  6824  6882  6988  7210  7241  7284  7304  7410  7496  7519  7538  7582  7623  7761  7954  8017  8034  8140  8226  8266  8272  8353  8464  8503  8570  8770  8801  8852  8889  8936  8961  9074  9095  9145  9172  9179  9236  9237  9249  9578  9706  9726

KR 564 Result (Today) Date: 27-08-2022 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Official


Next Karunya Lottery KR 565 Draw on 03.09.2022 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Win Win Lottery W-682 Draw on 21.08.2022 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 27-08-2022 is Karunya lottery KR 564 Today kerala lottery result will be announced on 27/08/2022 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 564 Karunya lottery today 27.08.2022 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 27 08 2022, 27.08.2022, Kerala lottery result 27-08-2022, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 564 results 27-8-2022, Karunya lottery KR 564 live Karunya lottery KR-564, Karunya lottery, 27/08/2022 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-564 27/8/2022, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.