കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, April 7, 2023

Kerala Lotteries Results 08-04-2023 Karunya KR-596 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Lottery Result 08-04-2023

Kerala Lottery Result Karunya (KR.596)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 08.04.2022
 

Karunya Lottery Result 2023: Prize Details

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

Vishu Bumper Prize Structure 2023

Vishu Bumper Lottery 
(BR-91) 2023 Prize Structure

 

Kerala Lottery Result 2023

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares "Karunya KR 596 Result". Kerala Lottery Result 2023 for Karunya KR.596 will be draw Today on 8th April 2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 08/04/2023 Karunya Lottery Result KR-596

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 596
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 08/04/2023 Karunya KR 596 Winners Numbers1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs] 
KB 105514 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: SREELATHA S
Agency No.: T 3666
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
KA 105514
KC 105514
KD 105514
KE 105514
KF 105514
KG 105514
KH 105514
KJ 105514
KK 105514
KL 105514
KM 105514

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KF 969332 (KOZHIKKODE)
Agent Name: K K KUNJALI
Agency No.: D 5131

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 
1) KA 460352 (THRISSUR)
2) KB 291642 (ATTINGAL)
3) KC 893302 (PAYYANUR)
4) KD 715862 (PALAKKAD)
5) KE 145321 (KOLLAM)
6) KF 636901 (THIRUVANANTHAPURAM)
7) KG 984133 (KANHANGAD)
8) KH 548397 (MOOVATTUPUZHA)
9) KJ 414273 (ALAPPUZHA)
10) KK 226743 (KOZHIKKODE)
11) KL 906686 (VADAKARA)
12) KM 660121 (PAYYANUR)
---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0197  0326  1219  1875  3800  3933  4395  4744  5057  6143  6245  6748  7107  7633  8086  8554  8861  9670

5th Prize Rs.2,000/-
2185  2897  3244  3309  5394  6430  6598  7790  8016  9279
 
6th Prize Rs.1,000/-  
0130  0821  1952  2127  2159  3430  4879  5344  6026  7515  8059  8652  9098  9712
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0006  0095  0154  0221  0225  0257  0436  0457  0583  0667  0686  0767  1368  1503  1508  1511  1553  1600  1787  1954  1958  1987  2154  2199  2225  2357  2431  2433  2507  2580  2799  2907  2979  2983  2984  3029  3240  3322  3423  3485  3561  3721  3780  4084  4308  4328  4470  4559  4635  4950  5209  5842  5970  6094  6154  6329  6686  7052  7084  7121  7322  7380  7641  7847  7991  8167  8235  8273  8723  8792  8936  9216  9347  9396  9462  9750  9781  9792  9869  9877
 
8th Prize Rs.100/- 
0052  0054  0145  0192  0217  0313  0331  0351  0355  0422  0425  0543  0663  0867  1002  1060  1122  1463  1531  1616  1622  1639  1675  1735  2016  2074  2085  2135  2190  2258  2294  2307  2454  2614  2640  2662  2666  2685  2943  2945  3152  3167  3189  3208  3287  3353  3401  3566  3571  3671  3981  4110  4200  4312  4341  4374  4403  4517  4529  4564  4730  4853  4867  4915  4918  4957  5035  5051  5055  5146  5174  5319  5361  5640  5881  5964  6183  6203  6359  6655  6736  6795  6808  6809  6811  6824  6990  7039  7061  7072  7082  7092  7106  7170  7199  7425  7457  7579  7691  7758  7987  8061  8154  8229  8291  8363  8432  8530  8622  8675  8791  8960  9144  9261  9394  9449  9524  9557  9604  9605  9729  9775  9780  9917

KR 596 Result (Today) Date: 08-04-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Official
 kr-596-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-04-2023-keralalotteries.net_page-0001

kr-596-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-04-2023-keralalotteries.net_page-0002

kr-596-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-08-04-2023-keralalotteries.net_page-0003

Next Karunya Lottery KR 597 Draw on 15.04.2023 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Akshaya Lottery AK-594 Draw on 09.04.2023 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 08-04-2023 is Karunya lottery KR 596 Today kerala lottery result will be announced on 08/04/2023 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 596 Karunya lottery today 08.04.2023 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 08 04 2023, 08.04.2023, Kerala lottery result 8-4-2023, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 596 results 08-04-2023, Karunya lottery KR 596 live Karunya lottery KR-596, Karunya lottery, 8/4/2023 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-596, 08/04/2023, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.