കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, April 26, 2023

Kerala Lotteries Results: 27-04-2023 Karunya Plus KN-467 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Plus Lottery Result 27-04-2023

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.467)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Plus Lottery (Check Winning List) Announced on 27.04.2023

Karunya Plus Lottery Result 2023: Prize Details

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and the Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (included GST).

Vishu Bumper Prize Structure 2023

Vishu Bumper Lottery 
(BR-91) 2023 Prize Structure

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees.

Kerala Lottery Result 2023

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya Plus KN 467 Result“. Kerala Lottery Result 2023 for Karunya Plus KN.467 will be drawn Today on 27th April 2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 27/04/2023 Karunya Plus Lottery Result KN-467
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.467
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 27/04/2023 Karunya Plus KN 467 Winners Numbers

1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PS 870227 (ATTINGAL)
Agent Name: AKHIL U M
Agency No.: T 9009
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
PN 870227
PO 870227
PP 870227
PR 870227
PT 870227
PU 870227
PV 870227
PW 870227
PX 870227
PY 870227
PZ 870227

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PV 820522 (IDUKKI)
Agent Name: SHAJI P A
Agency No.: Y 2766

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) PN 225004 (THRISSUR)
2) PO 664140 (KARUNAGAPALLY)
3) PP 626917 (KOTTAYAM)
4) PR 271286 (IRINJALAKUDA)
5) PS 148387 (ALAPPUZHA)
6) PT 454214 (KANNUR)
7) PU 119183 (KAYAMKULAM)
8) PV 250046 (THIRUVANANTHAPURAM)
9) PW 280590 (KOLLAM)
10) PX 256641 (ALAPPUZHA)
11) PY 268680 (CHERTHALA)
12) PZ 178471 (THRISSUR)
---
---

for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
1368  1397  2101  2529  2942  3166  3927  4834  4947  5166  6737  7068  7078  7644  8349  8872  9310  9561
 
5th Prize Rs.1,000/-
0165  0254  0772  0921  0941  0995  1179  1635  1644  2110  2120  2589  2878  3228  3639  4049  4081  4090  4140  4216  4316  4649  4682  5200  6980  7027  7103  7482  7997  8663  8846  9182  9526  9606
 
6th Prize Rs.500/-
0433  0507  0512  0657  0685  0882  0914  0940  1147  1216  1429  1614  1907  1946  2051  2088  2263  2339  2492  2506  2508  2816  3031  3073  3098  3344  3564  4019  4076  4129  4170  4482  4504  4557  4608  4971  5020  5025  5074  5182  5241  5350  5422  5454  5499  5600  5652  5669  5813  5829  6173  6281  6411  6437  6622  6625  6633  6796  6856  7026  7057  7314  7391  7490  7529  7612  7743  7826  7846  8431  8589  8757  8857  8896  9189  9233  9393  9540  9657  9719
---
---
7th Prize Rs.100/-
0018  0238  0289  0311  0338  0381  0497  0714  0720  0753  0954  0983  1023  1036  1271  1290  1318  1381  1554  1574  1577  1638  1697  1764  1948  2046  2184  2187  2310  2430  2450  2591  2669  2670  2705  2740  2757  2908  2957  3138  3219  3590  3706  3713  3736  4037  4101  4120  4175  4207  4208  4212  4229  4345  4510  4556  4728  4789  4810  4813  4854  4958  5070  5222  5231  5380  5472  5494  5676  5677  5691  5749  5867  5886  6036  6060  6099  6100  6279  6293  6312  6357  6379  6528  6551  6702  6934  7083  7120  7197  7205  7207  7211  7362  7462  7542  7653  7710  7729  7912  7932  7936  7956  8003  8044  8152  8229  8371  8397  8670  8703  8724  8803  8909  9234  9330  9417  9488  9544  9591  9627  9650  9770  9787  9817  9916

KN 467 Result (Today) Date: 27-04-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ Karunya Plus Lottery Previous Results

PDF
kn-467-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-04-2023-keralalotteries.net_page-0001

kn-467-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-04-2023-keralalotteries.net_page-0002

kn-467-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-27-04-2023-keralalotteries.net_page-0003

Next Karunya Plus Lottery KN-468 Draw on 04-05-2023

Tomorrow draw details

Nirmal NR 326 draw will held at Gorkhy Bhavan on 28-04-2023

Kerala State Lotteries Results

Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the se

Kerala Lottery Result Yesterday

Kerala Lottery Results: 26-04-2023 Fifty-Fifty FF-47 Lottery Result

Kerala Lottery 26-04-2023
Fifty-Fifty Lottery Result FF-47

cond and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.


Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakh Karunya Plus Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 27-04-2023 is Karunya Plus lottery KN 467 Today Kerala lottery result will be announced on 27/04/2023 at 03:00 pm. The Kerala lottery department held the draw of KN 467 Karunya Plus lottery today 27.04.2023 at sharp 3 pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today 27.04.2023, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result 27 04 2023, Kerala lottery result 27-04-2023, Karunya Plus lottery results, Kerala lottery result today Karunya Plus, Karunya Plus lottery result, Kerala lottery result Karunya Plus today, kerala lottery Karunya Plus today result, Karunya Plus Kerala lottery result, Karunya Plus lottery KN 467 results 27-04-2023, Karunya Plus lottery KN 467 live Karunya Plus lottery KN-467 Karunya Plus lottery, 27/04/2023 kerala lottery today result Karunya Plus, Karunya Plus lottery KN-467, 27/04/2023 today Karunya Plus lottery result, Karunya Plus lottery today result, Karunya Plus lottery results today, today kerala lottery result Karunya Plus, kerala lottery results today Karunya Plus, Karunya Plus lottery today, today lottery result Karunya Plus, Karunya Plus lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.