കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, May 12, 2023

Kerala Lotteries Results 13-05-2023 Karunya KR-601 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Lottery Result 13-05-2023

Kerala Lottery Result Karunya (KR.601)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 13.05.2023
 

Karunya Lottery Result 2023: Prize Details

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

Vishu Bumper Prize Structure 2023

Vishu Bumper Lottery 
(BR-91) 2023 Prize Structure

---

Kerala Lottery Result 2023

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares "Karunya KR 601 Result". Kerala Lottery Result 2023 for Karunya KR.601 will be draw Today on 13th May 2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 13/05/2023 Karunya Lottery Result KR-601

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 601
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 13/05/2023 Karunya KR 601 Winners Numbers


1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs] 
KY 617055 (KASARAGOD)
Agent Name: A MADHUSOODHANAN NAMBIAR
Agency No.: S 4
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
KN 617055
KO 617055
KP 617055
KR 617055
KS 617055
KT 617055
KU  617055
KV 617055
KW 617055
KX 617055
KZ 617055

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KO 401056 (MALAPPURAM)
Agent Name: MAHESH
Agency No.: M 2911

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 
1) KN 549925 (KOLLAM)
2) KO 628481 (MALAPPURAM)
3) KP 369832 (THIRUVANANTHAPURAM)
4) KR 685968 (ALAPPUZHA)
5) KS 213558 (KOZHIKKODE)
6) KT 402773 (MALAPPURAM)
7) KU 663733 (PATTAMBI)
8) KV 779970 (KOZHIKKODE)
9) KW 284499 (CHITTUR)
10) KX 447652 (NEYYATTINKARA)
11) KY 946250 (IDUKKI)
12) KZ 676821 (ADOOR)
---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
1109  1156  2380  3036  3045  3500  4053  4536  5241  5571  5711  6819  7157  7639  7669  7962  9090  9400

5th Prize Rs.2,000/-
0862  2186  2951  3042  3510  4462  6103  7923  8154  9407
 
6th Prize Rs.1,000/-  
1799  2769  3214  3265  3461  3689  4084  5953  7205  7621  7867  8097  9025  9575
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0191  0539  0595  0829  0859  0893  1022  1317  1438  1517  1792  1838  1851  2399  2499  2511  2556  2811  2874  3071  3343  3409  3430  3451  3608  3716  3804  3902  4134  4349  4439  4442  4458  4532  4558  4911  4912  5023  5081  5406  5433  5488  5621  5715  5776  5859  5974  6219  6329  6440  6454  6522  6709  6712  6745  6782  6860  6970  7225  7296  7358  7575  7684  7737  7790  7888  7997  8022  8204  8525  8706  8876  8935  9100  9102  9162  9225  9307  9595  9774
 
8th Prize Rs.100/- 
0075  0103  0127  0143  0172  0210  0276  0381  0395  0439  0558  0608  0736  0808  0875  0902  1044  1139  1142  1233  1237  1244  1325  1347  1394  1430  1520  1666  1672  1725  1894  1942  1975  2098  2118  2200  2212  2255  2448  2473  2486  2606  2706  2733  2928  3002  3740  3748  3779  3965  4000  4054  4260  4266  4282  4739  4944  4971  5053  5085  5247  5309  5409  5468  5469  5472  5598  5639  5650  5727  5733  5897  5901  6075  6131  6144  6184  6191  6356  6430  6438  6543  6713  6726  6794  6856  6879  6975  7008  7020  7056  7092  7144  7211  7325  7348  7360  7426  7456  7459  7477  7532  7572  7644  7712  7730  7780  7814  7818  7820  7976  7983  8003  8226  8247  8381  8710  8808  8915  9274  9440  9462  9557  9690

KR 601 Result (Today) Date: 13-05-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Official
 kr-601-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-05-2023-keralalotteries.net_page-0001

kr-601-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-05-2023-keralalotteries.net_page-0002

kr-601-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-13-05-2023-keralalotteries.net_page-0003

Next Karunya Lottery KR 602 Draw on 20.05.2023 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Akshaya Lottery AK-599 Draw on 14.05.2023 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 13-05-2023 is Karunya lottery KR 601 Today kerala lottery result will be announced on 13/05/2023 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 601 Karunya lottery today 13.05.2023 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 13 05 2023, 13.05.2023, Kerala lottery result 13-5-2023, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 601 results 13-05-2023, Karunya lottery KR 601 live Karunya lottery KR-601, Karunya lottery, 13/5/2023 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-601, 13/05/2023, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.