കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, January 24, 2024

Kerala Lotteries Results 24-01-2024 Xmas New year Bumper BR-95 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Christmas New Year Bumper Lottery Result 24-01-2024

Kerala Lottery Result Christmas New Year Bumper (BR.95)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Christmas New Year Bumper Lottery (Check Winning List) Announced on 24.1.2024

X'mas New Year Bumper Lottery Result 2024: Prize Details

Christmas New Year Bumper is one of the six bumper lotteries and holds the biggest prize amount. Xmas New Year Bumper lottery draw is held once every year at 2 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Bumper lottery code is “BR” representation contains draw number along with the code. Christmas New Year Bumper lottery cost Rs.400/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 10 series and the series are XA, XB, XC, XD, XE, XG,XH, XJ, XK, and XL. 54 lakh tickets. The first prize winner got 20 Crores Rupees

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Christmas New Year Bumper BR 95 Result“. Kerala Lottery Result 2024 for X'mas New Year Bumper BR.95 will be drawn Today on 24th January 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 24/01/2024 Christmas New Year Bumper Lottery Result BR-95 Today
LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ബമ്പർ. ബി. ആർ - 95
Kerala Lottery Result Live @ 02:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 24/01/2024 X'mas New Year Bumper BR 95 Winners Numbers
 

1st Prize Rs.20,00,00,000/- [20 Crores]
XC 224091 (PALAKKAD)
Agent Name: SHAJAHAN
Agency No: P 3030
---
---
Consolation Prize Rs.1,00,000/-
XA 224091
XB 224091
XD 224091
XE 224091
XG 224091
XH 224091
XJ 224091
XK 224091
XL 224091

2nd Prize Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]
1) XA 324784 (MOOVATTUPUZHA)
2) XA 465294 (THIRUVANANTHAPURAM)
3) XB 279240 (PAYYANUR)
4) XB 311505 (THRISSUR)
5) XB 378872 (KANNUR)
6) XC 483413 (IRINJALAKUDA)
7) XD 314511 (MANANTHAVADY)
8) XD 444440 (THIRUR)
9) XE 243120 (ALAPPUZHA)
10) XE 319044 (PATHANAMTHITTA)
11) XE 398549 (WAYANADU)
12) XE 409265 (THRISSUR)
13) XG 307789 (CHITTUR)
14) XH 316100 (KAYAMKULAM)
15) XH 388696 (THIRUVANANTHAPURAM)
16) XJ 103824 (PAYYANUR)
17) XK 105413 (CHITTUR)
18) XK 424481 (NEYYATTINKARA)
19) XL 379420 (KANNUR)
20) XL 421156 (THIRUVANANTHAPURAM)
 
3rd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
1) XA 109147 (KATTAPPANA)
2) XA 118249 (KAYAMKULAM)
3) XA 498403 (KOZHIKKODE)
4) XB 110005 (KOTTAYAM)
5) XB 116649 (MANANTHAVADY)
6) XB 324106 (MOOVATTUPUZHA)
7) XC 252822 (KANNUR)
8) XC 348670 (THAMARASSERY)
9) XC 359676 (KOTTAYAM)
10) XD 100558 (PALAKKAD)
11) XD 122419 (KARUNAGAPALLY)
12) XD 595023 (THIRUVANANTHAPURAM)
13) XE 124665 (VADAKARA)
14) XE 315901 (MANANTHAVADY)
15) XE 401950 (ERNAKULAM)
16) XG 209971 (PALAKKAD)
17) XG 276669 (CHITTUR)
18) XG 398523 (WAYANADU)
19) XH 112771 (NEYYATTINKARA)
20) XH 218579 (THRISSUR)
21) XH 240029 (THIRUVANANTHAPURAM)
22) XJ 139658 (PATHANAMTHITTA)
23) XJ 164396 (KATTAPPANA)
24) XJ 487716 (CHITTUR)
25) XK 265583 (PUNALUR)
26) XK 270890 (PATTAMBI)
27) XK 335240 (CHITTUR)
28) XL 133463 (KOTTAYAM)
29) XL 213440 (KANHANGAD)
30) XL 308973 (MALAPPURAM)
---
---
4th Prize Rs.3,00,000/- [3 Lakhs]
1) XA 220207 (PALAKKAD)
2) XA 384236 (ALAPPUZHA)
3) XB 382055 (PATHANAMTHITTA)
4) XB 403579 (KOZHIKKODE)
5) XC 384574 (ALAPPUZHA)
6) XC 440059 (KOTTAYAM)
7) XD 350400 (PUNALUR)
8) XD 408240 (MALAPPURAM)
9) XE 189460 (KANNUR)
10) XE 292240 (ADIMALY)
11) XG 157532 (VAIKKOM)
12) XG 355254 (ATTINGAL)
13) XH 168259 (NEYYATTINKARA)
14) XH 496335 (ERNAKULAM)
15) XJ 166215 (NEYYATTINKARA)
16) XJ 330066 (CHITTUR)
17) XK 179213 (MALAPPURAM)
18) XK 334720 (KOTTAYAM)
19) XL 157788 (VAIKKOM)
20) XL 376120 (PALAKKAD)
 
5th Prize Rs.2,00,000/- [2 Lakhs]
1) XA 208783 (KOTTAYAM)
2) XA 332155 (PAYYANUR)
3) XB 295778 (ERNAKULAM)
4) XB 527210 (MANANTHAVADY)
5) XC 324451 (MOOVATTUPUZHA)
6) XC 399549 (WAYANADU)
7) XD 222651 (PALAKKAD)
8) XD 247798 (PATHANAMTHITTA)
9) XE 137016 (ERNAKULAM)
10) XE 283016 (VADAKARA)
11) XG 129180 (MALAPPURAM)
12) XG 458090 (PALAKKAD)
13) XH 212184 (MALAPPURAM)
14) XH 273521 (IRINJALAKUDA)
15) XJ 213595 (KANHANGAD)
16) XJ 341712 (PALAKKAD)
17) XK 214186 (THRISSUR)
18) XK 434712 (VAIKKOM)
19) XL 219868 (PALAKKAD)
20) XL 455760 (PALAKKAD)

for the Tickets ending with the following numbers

---
---
6th Prize Rs.5,000/-
0029  0057  0300  0619  1476  1486  2093  2589  3016  3082  3776  4041  4149  4892  5183  5317  5324  5862  6015  6440  6526  6799  6979  7710  7989  8247  9006  9190  9419  9709
 
7th Prize Rs.2,000/-
0287  0322  0539  0702  0840  0858  1052  1055  1077  1172  1270  1428  1798  2197  2435  2480  2512  2575  2658  2855  2887  3065  3298  3453  3524  3559  3783  3849  3969  3971  4124  4601  4636  4921  5184  5309  5533  5590  5656  5903  6110  6559  6667  6888  6980  7061  7266  7914  8197  8440  8916  9307  9365  9529

8th Prize Rs.1,000/-
0000  0019  0165  0557  0997  1151  1164  1169  1200  1317  1376  1432  1518  1855  1887  1937  1969  2035  2053  2111  2143  2296  2309  2319  2756  2900  3030  3107  3154  3169  3178  3266  3272  3312  3633  3704  3858  3890  4190  4203  4221  4236  4291  4350  4543  4630  4747  4761  4802  4990  5190  5275  5281  5512  5519  5612  5666  5776  5820  5853  5915  6033  6179  6271  6597  6671  6775  6787  6821  6932  7038  7132  7244  7320  7322  7359  7409  7410  7495  7619  7621  7862  7960  7979  8003  8071  8174  8305  8353  8382  8427  8498  8527  8618  8623  8768  8810  9013  9059  9092  9218  9355  9448  9463  9565  9648  9667  9950
---
---
9th Prize Rs.500/-
0015  0021  0066  0139  0171  0181  0196  0212  0237  0292  0612  0634  0777  0790  0890  0912  0933  0983  0995  0999  1019  1048  1149  1170  1198  1314  1323  1360  1371  1490  1560  1625  1634  1694  1701  1707  1720  1742  1849  1870  1906  1910  1934  1944  1958  1962  1994  2062  2120  2233  2254  2259  2277  2323  2326  2346  2350  2364  2413  2416  2439  2459  2472  2492  2495  2567  2592  2618  2674  2755  2830  2841  2850  2946  2952  2965  2976  3008  3021  3024  3034  3039  3104  3163  3167  3195  3262  3300  3303  3398  3470  3480  3492  3534  3535  3571  3624  3734  3790  3796  3828  3829  3870  3896  3974  4009  4087  4259  4263  4268  4325  4357  4400  4426  4444  4472  4595  4609  4614  4672  4695  4696  4735  4764  4792  4797  4858  4869  4891  4895  4903  4912  4969  4973  5013  5025  5238  5240  5253  5270  5274  5289  5364  5409  5429  5457  5550  5646  5679  5716  5754  5798  5817  5940  5954  5975  5981  6002  6011  6027  6043  6045  6049  6070  6085  6182  6246  6406  6472  6478  6562  6590  6593  6628  6637  6646  6650  6692  6694  6705  6708  6722  6758  6797  6819  6831  6846  6876  6877  6904  6955  6992  7042  7047  7073  7115  7218  7252  7273  7280  7328  7334  7370  7433  7453  7454  7478  7511  7526  7577  7673  7762  7763  7807  7815  7870  7892  7930  7940  8035  8038  8065  8069  8083  8196  8215  8216  8259  8269  8275  8295  8308  8312  8360  8377  8402  8435  8511  8551  8562  8659  8706  8729  8781  8820  8844  8950  9079  9135  9150  9169  9202  9258  9428  9489  9500  9520  9539  9646  9649  9650  9668  9695  9828  9848  9925  9927  9956  9984  9988
 
10th Prize Rs.400/-
0026  0037  0038  0079  0129  0131  0141  0177  0228  0331  0339  0349  0393  0415  0463  0468  0480  0486  0594  0686  0689  0737  0750  0773  0799  0800  0817  0832  0877  0896  0914  0922  0936  0940  1045  1066  1074  1188  1202  1251  1299  1370  1374  1385  1393  1439  1445  1512  1567  1612  1619  1630  1640  1678  1723  1769  1831  1851  1856  1894  2036  2046  2050  2085  2100  2113  2252  2269  2284  2327  2353  2391  2409  2488  2508  2517  2524  2626  2697  2704  2713  2719  2740  2764  2797  2798  2800  2857  2884  2885  2919  2939  2960  2981  3043  3062  3130  3152  3160  3215  3290  3348  3350  3362  3407  3410  3424  3445  3466  3527  3540  3563  3595  3628  3646  3672  3684  3697  3705  3748  3785  3877  3921  3945  3976  4003  4112  4115  4143  4218  4266  4299  4321  4323  4337  4359  4361  4375  4384  4482  4497  4551  4568  4576  4581  4583  4594  4602  4663  4675  4716  4725  4746  4815  4825  4850  4855  4860  4872  4885  4899  4918  4970  5004  5064  5069  5090  5178  5211  5254  5428  5439  5471  5494  5548  5596  5598  5600  5611  5726  5746  5801  5825  5917  5941  5942  6173  6208  6294  6331  6360  6448  6470  6479  6496  6518  6521  6596  6662  6687  6731  6761  6786  6833  6843  6855  6947  6961  6966  7003  7024  7045  7107  7250  7392  7483  7485  7492  7542  7547  7624  7630  7652  7678  7681  7687  7701  7760  7811  7829  7864  7878  7880  8026  8047  8050  8084  8103  8142  8164  8180  8200  8225  8284  8294  8303  8316  8348  8425  8426  8429  8487  8494  8546  8549  8595  8675  8677  8682  8686  8699  8703  8712  8743  8744  8749  8789  8794  8850  8853  8923  8934  8937  8954  8986  9014  9049  9089  9099  9115  9142  9149  9159  9203  9217  9239  9266  9280  9285  9332  9333  9343  9423  9434  9514  9526  9578  9621  9644  9742  9758  9811  9859  9894  9905  9917


BR 95 Result (Today) Date: 24-01-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Bumper Lottery Summer Bumper BR 96 will launch soon

---

Tomorrow draw details

Karunya Plus Lottery KN 506 Draw on 25.01.2024 @ 3.00 pm

Kerala Lottery Result Yesterday

Kerala Lottery Results 23-01-2024 Sthree Sakthi SS-399 Lottery Result

Kerala Lottery 23-01-2024
Sthree Sakthi Lottery Result SS-399

Kerala Lotteries Releases Rs 20 crore X'mas New Year Bumper Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 24-01-2024 is Christmas New Year Bumper lottery BR 95 Today kerala lottery result will be announced on 24/01/2024 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of BR 95 Christmas Bumper lottery today 24.01.2024 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 24 01 2024, 24.01.2024, Kerala lottery result 24-1-2024, Christmas New Year Bumper lottery results, Kerala lottery result today X'mas New Year Bumper, Christmas Bumper lottery result, Kerala lottery result Christmas New Year Bumper today, kerala lottery Christmas New Year Bumper today result, X'mas New Year Bumper kerala lottery result, Christmas New Year Bumper lottery BR 95 results 24-01-2024, Xmas Bumper lottery BR 95 live Christmas New Year Bumper lottery BR-95, Xmas Bumper lottery, 24/01/2024 kerala lottery today result Christmas Bumper, X'mas New Year Bumper lottery br-95 24/1/2024, today Christmas New Year Bumper lottery result, Christmas New Year Bumper lottery today result, X'mas New Year Bumper lottery results today, today kerala lottery result X'mas New Year Bumper, kerala lottery results today Christmas Bumper, Xmas Bumper lottery today, today lottery result Christmas New Year Bumper, X'mas New Year Bumper lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.