കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, February 28, 2024

Kerala Lotteries Results: 29-02-2024 Karunya Plus KN-511 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Plus Lottery Result 29-02-2024

Kerala Lottery Result Karunya Plus (KN.511)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Plus Lottery (Check Winning List) Announced on 29.02.2024

Karunya Plus Lottery Result 2024: Prize Details

Karunya Plus is one of the seven weekly lotteries. Karunya Plus lottery draw is held on every Thursday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and the Karunya Plus lottery code is “KN” representation contains draw number along with the code. Karunya Plus lottery cost Rs.40/- only (included GST).

---

Summer Bumper Prize Structure 2024

---

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees.

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya Plus KN 511 Result“. Kerala Lottery Result 2024 for Karunya Plus KN.511 will be drawn Today on 29th February 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 29/02/2024 Karunya Plus Lottery Result KN-511
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.511
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 29/02/2024 Karunya Plus KN 511 Winners Numbers

1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PU 299699 (ADIMALY)
Agent Name: T K DINESH
Agency No.: Y 2425
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
PN 299699
PO 299699
PP 299699
PR 299699
PS 299699
PT 299699
PV 299699
PW 299699
PX 299699
PY 299699
PZ 299699

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PT 522760 (THRISSUR)
Agent Name: VIJAYAN V V
Agency No.: R 7793

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) PN 260792 (THRISSUR)
2) PO 390993 (PALAKKAD)
3) PP 248479 (KOTTAYAM)
4) PR 166525 (ERNAKULAM)
5) PS 235468 (KANNUR)
6) PT 797642 (PALAKKAD)
7) PU 299184 (ADIMALY)
8) PV 284319 (CHITTUR)
9) PW 217667 (PALAKKAD)
10) PX 931880 (PATTAMBI)
11) PY 135307 (THIRUR)
12) PZ 824255 (KOLLAM)
---
---

for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0741  1554  1583  2274  3227  4634  5839  6264  6641  7331  7424  8196  8458  8488  8943  9150  9206  9814
 
5th Prize Rs.1,000/-
0167  0296  0387  0469  0746  0845  1274  1325  1686  2125  2653  2853  3031  3267  3422  3910  3961  3990  4389  4699  4835  4876  6101  6375  6697  6864  7032  7476  7589  8025  8066  9405  9660  9790
 
6th Prize Rs.500/-
0031  0091  0329  0622  0775  0831  0863  0904  0935  1182  1334  1345  1346  1373  1486  1584  1588  1724  1846  2104  2259  2429  2864  3173  3215  3255  3786  3886  4085  4163  4215  4216  4219  4437  4445  4989  5175  5251  5255  5359  5516  5728  5890  6036  6192  6202  6392  6412  6457  6497  6559  6626  6736  6947  6982  6997  7169  7217  7248  7446  7505  7532  7747  7782  7838  8020  8559  8626  8684  8889  8921  8968  9183  9244  9312  9336  9573  9616  9752  9761
---
---
7th Prize Rs.100/-
0059  0182  0236  0285  0429  0594  0847  0853  0875  0907  0956  1144  1194  1205  1272  1375  1609  1782  1805  1861  1883  1888  2009  2529  2551  2562  2700  2772  3021  3115  3219  3342  3383  3447  3482  3492  3647  3796  3836  3847  3862  3984  4152  4243  4264  4282  4297  4304  4335  4348  4426  4512  4520  4617  4655  4680  4800  4848  4911  4918  4945  4965  4970  5239  5333  5430  5572  5587  5747  5871  5892  6064  6147  6292  6296  6484  6536  6669  6738  6848  6901  6961  7056  7067  7187  7213  7289  7294  7427  7539  7542  7558  7638  7679  7685  7769  7913  7950  7991  8284  8299  8352  8494  8552  8562  8586  8613  8718  8764  8810  8851  8853  8990  9166  9213  9216  9350  9398  9445  9460  9601  9732  9830  9895  9954  9969


KN 511 Result (Today) Date: 29-02-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ Karunya Plus Lottery Previous Results

    PDF
kn-511-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-02-2024-keralalotteries.net_page-0001

kn-511-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-02-2024-keralalotteries.net_page-0002

kn-511-live-karunya-plus-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-29-02-2024-keralalotteries.net_page-0003

Next Karunya Plus Lottery KN-512 Draw on 07-03-2024

Tomorrow draw details

Karunya KR 643 draw will held at Gorkhy Bhavan on 01-03-2024

Kerala State Lotteries Results

Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lottery Results: 28-02-2024 Fifty-Fifty FF-86 Lottery Result

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakh Karunya Plus Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 29-02-2024 is Karunya Plus lottery KN 511 Today Kerala lottery result will be announced on 29/02/2024 at 03:00 pm. The Kerala lottery department held the draw of KN 511 Karunya Plus lottery today 29.02.2024 at sharp 3 pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today 29.02.2024, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result 29 02 2024, Kerala lottery result 29-02-2024, Karunya Plus lottery results, Kerala lottery result today Karunya Plus, Karunya Plus lottery result, Kerala lottery result Karunya Plus today, kerala lottery Karunya Plus today result, Karunya Plus Kerala lottery result, Karunya Plus lottery KN 511 results 29-02-2024, Karunya Plus lottery KN 511 live Karunya Plus lottery KN-511 Karunya Plus lottery, 29/02/2024 kerala lottery today result Karunya Plus, Karunya Plus lottery KN-511, 29/02/2024 today Karunya Plus lottery result, Karunya Plus lottery today result, Karunya Plus lottery results today, today kerala lottery result Karunya Plus, kerala lottery results today Karunya Plus, Karunya Plus lottery today, today lottery result Karunya Plus, Karunya Plus lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.