കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, March 22, 2024

Kerala Lotteries Results 23-03-2024 Karunya KR-646 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Lottery Result 23-03-2024

Kerala Lottery Result Karunya (KR.646)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 23.03.2024
 

Karunya Lottery Result 2024: Prize Details

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

---

Vishu Bumper Prize Structure 2024

Next Upcoming Bumper
Vishu Bumper Lottery
(BR-97) 2024 Prize Structure

---

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares "Karunya KR 646 Result". Kerala Lottery Result 2024 for Karunya KR.646 will be draw Today on 23rd March 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 23/03/2024 Karunya Lottery Result KR-646

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 646
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 23/03/2024 Karunya KR 646 Winners Numbers

1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]
KA 640177 (KATTAPPANA)
Agent Name: M JAKKIR HUSSAIN
Agency No.: Y 2771
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
KB 640177
KC 640177
KD 640177
KE 640177
KF 640177
KG 640177
KH 640177
KJ 640177
KK 640177
KL 640177
KM 640177

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KM 409757 (PATHANAMTHITTA)
Agent Name: ASLAM BYJU
Agency No.: H 3887

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 
1) KA 823946 (IDUKKI)
2) KB 820930 (KANNUR)
3) KC 309140 (CHITTUR)
4) KD 523630 (THRISSUR)
5) KE 624287 (KASARAGOD)
6) KF 246553 (KOTTAYAM)
7) KG 829687 (THRISSUR)
8) KH 373236 (KOTTAYAM)
9) KJ 314403 (KANHANGAD)
10) KK 395054 (ALAPPUZHA)
11) KL 608936 (PALAKKAD)
12) KM 102100 (KAYAMKULAM)
---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0253  0379  1324  2004  3537  3977  4080  4820  4938  5425  5991  6015  6363  6641  7565  7875  8372  8861

5th Prize Rs.2,000/-
1010  3087  3325  4169  5277  6497  7852  8799  9294  9412
 
6th Prize Rs.1,000/-  
0024  0699  1129  2339  2960  3946  3974  4160  4465  5821  6247  6414  7590  9514
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0082  0089  0216  0534  0605  0763  0824  1045  1137  1288  1343  1486  1585  1605  2100  2238  2250  2257  2442  2601  2641  2780  2804  2901  3028  3225  3380  3416  3668  3768  3838  3959  4056  4244  4455  4482  4514  4520  4614  4619  4863  4912  5041  5079  5162  5289  5730  5751  5815  5834  5876  5905  6116  6388  6624  6824  6895  6944  7067  7170  7267  7667  7889  7977  8249  8317  8351  8468  8612  8726  8769  8837  8847  8940  8988  9186  9361  9566  9572  9734
 
8th Prize Rs.100/- 
0176  0309  0418  0577  0651  0673  0862  0870  0921  0922  0949  0970  1100  1149  1205  1211  1254  1289  1400  1485  1630  1673  1676  1723  1739  1757  1760  1768  1829  1884  1942  2022  2087  2149  2186  2195  2994  3054  3267  3354  3366  3389  3431  3529  3577  3769  3927  4018  4295  4411  4415  4501  4565  4596  4646  4686  4808  4813  4897  4902  4903  5214  5366  5507  5541  5549  5594  5701  5731  5803  5999  6031  6073  6217  6379  6469  6484  6580  6614  6618  6675  6732  6760  6779  6857  6883  6936  7150  7157  7342  7374  7396  7433  7439  7446  7473  7531  7674  7761  7816  7909  8217  8255  8445  8540  8694  8716  8728  8810  8819  8921  9176  9313  9385  9475  9583  9601  9636  9735  9788  9846  9863  9949  9975

KR 646 Result (Today) Date: 23-03-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF

kr-646-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-03-2024-keralalotteries.net_page-0001

kr-646-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-03-2024-keralalotteries.net_page-0002

kr-646-live-karunya-lottery-result-today-kerala-lotteries-results-23-03-2024-keralalotteries.net_page-0003

Next Karunya Lottery KR 647 Draw on 30.03.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Akshaya Lottery AK-644 Draw on 24.03.2024 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.


Kerala Lottery Result Yesterday

Kerala Lottery Results: 22-03-2024 Nirmal NR-372 Lottery Result

Kerala Lottery 22-03-2024
Nirmal Lottery Result NR-372

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 23-03-2024 is Karunya lottery KR 646 Today kerala lottery result will be announced on 23/03/2024 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 646 Karunya lottery today 23.03.2024 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 23 03 2024, 23.03.2024, Kerala lottery result 23-03-2024, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 646 results 23-03-2024, Karunya lottery KR 646 live Karunya lottery KR-646, Karunya lottery, 23/03/2024 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-646, 23/03/2024, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.