കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, August 1, 2020

Kerala Lottery Results: 01-08-2020 Karunya KR-459 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Karunya Lottery Result 01-08-2020
Kerala Lottery Result Karunya (KR.459)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 1.8.2020

Karunya Lottery Result 2020: Prize Details
Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.
Next Upcoming Bumperonam bumper 2020 lottery draw dateThiruvonam Bumper (BR-75) 2020
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya KR 459 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for Karunya KR.459 will be drawn Today on 1st August 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
 
Date of Draw: 01/08/2020
Karunya Lottery Result KR-459 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ. കെ. ആർ - 459
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Kerala Lottery Date of Draw: 01/08/2020 Karunya KR 459 Winners Numbers

1st Prize
Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]
KV 252598 (THIRUVANANTHAPURAM)
----


 

----
Consolation Prize
Rs.8,000/-
KN 252598  KO 252598
KP 252598  KR 252598
KS 252598  KT 252598
KU 252598  KW 252598
KX 252598  KY 252598  KZ 252598

2nd Prize
Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KP 593544 (KASARAGOD)

3rd Prize
Rs.100,000/- [1 Lakh]
KN 157996 (KOLLAM)
KO 461109 (ALAPPUZHA)
KP 129084 (PUNALUR)
KR 235383 (PALAKKAD)
KS 115938 (CHITTUR)
KT 119149 (PALAKKAD)
KU 315688 (KARUNAGAPALLY)
KV 508609 (ALAPPUZHA)
KW 128863 (PUNALUR)
KX 472487 (GURUVAYOOR)
KY 563280 (KOLLAM)
KZ 466572 (THAMARASSERY)

----


 

----
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize
Rs.5,000/-
0301  1027  1196  2185  2383  2515  3228  3464  4116  4592  5748  7204  7874  7949  8706  9172  9493  9599

5th Prize
Rs.2,000/-
0045  0189  0712  2071  3324  5229  5523  8032  9354  9467

6th Prize
Rs.1,000/-
0349  1049  2217  2479  2655  2965  3411  3528  3613  3726  3816  4174  4626  9022
----


 

----
7th Prize
Rs.500/-
0256  0272  0384  0433  0466  0470  0713  0888  1011  1014  1300  1426  1539  2161  2348  2421  2470  2492  2543  2699  2795  3029  3480  3771  3820  3857  3935  4023  4027  4078  4110  4196  4373  4513  4652  4712  4894  5114  5193  5614  5775  6012  6073  6419  6650  6705  6799  6833  6887  7161  7338  7368  7551  7557  7581  7912  7928  8348  8366  8457  8467  8687  8986  9123  9135  9247  9362  9445  9562  9624  9774  9842

8th Prize
Rs.100/-
0030  0103  0222  0362  0382  0503  0811  0840  0904  0971  0994  1069  1429  1477  1526  1571  1635  1821  1822  1884  2034  2213  2634  2688  3025  3028  3155  3248  3273  3409  3616  3797  3800  3841  3918  4070  4077  4408  4543  4582  4591  4689  4693  5144  5148  5150  5196  5312  5333  5476  5770  5830  5836  5964  6044  6157  6258  6365  6377  6380  6386  6464  6545  6765  6796  6821  6857  6867  6881  6917  6946  6984  7097  7124  7134  7221  7224  7235  7236  7261  7295  7394  7496  7627  7690  7734  7748  7760  7774  7852  7941  7987  8050  8073  8152  8164  8169  8182  8217  8266  8388  8414  8616  8637  8643  8853  9106  9114  9151  9242  9280  9342  9391  9565  9682  9722  9723  9802  9844  9990

KR 459 Result (Today) Date: 01-08-2020 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.


PDF Images
karunya-kerala-lottery-result-kr-459-today-01-08-2020_keralalotteries.net-0001

karunya-kerala-lottery-result-kr-459-today-01-08-2020_keralalotteries.net-0002Next Karunya Lottery KR 460
Draw on 08.08.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Win Win Lottery W-576 Draw
 on 02.08.2020 @ 3.00 pm
 
Kerala State Lotteries Results
Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday
Kerala Lottery Results: 30-07-2020 Karunya Plus KN-327 Lottery Result
Kerala Lottery 30-07-2020
KARUNYA PLUS Lottery Result KN-327

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 01-08-2020 is Karunya lottery KR 459 Today kerala lottery result will be announced on 01/08/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 459 Karunya lottery today 01.08.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.
 
Previous Lottery Results
 
Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 01 08 2020, 01.08.2020, Kerala lottery result 1-8-2020, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 459 results 01-08-2020, Karunya lottery KR 459 live Karunya lottery KR-459, Karunya lottery, 01/08/2020 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-459 1/8/2020, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.