കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, August 3, 2020

Kerala Lottery Results: 03-08-2020 Win Win W-576 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official
Today Win Win Lottery Result 03-08-2020
Kerala Lottery Result Win Win (W.576)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Win Win Lottery (Check Winning List) Announced on 3.8.2020

Win-Win Lottery Result 2020: Prize Details
Win-Win is one of the seven weekly lotteries. win win lottery draw is held on every Monday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and win win lottery code is “W” representation contains draw number along with the code. Win-Win lottery cost Rs.40/- only (face value 31.25 +GST).

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 75 Lakhs Rupees

Next Upcoming Bumperonam bumper 2020 lottery draw dateThiruvonam Bumper (BR-75) 2020
Kerala Lottery Result 2020
Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “win win RN 576 Result“. Kerala Lottery Result 2020 for win win W.576 will be draw Today on 3rd August 2020 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT
 
Date of Draw: 03/08/2020
Win Win Lottery Result W-576 Today LIVE
Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി
തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 576
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 03/08/2020 Win Win W 576 Winners Numbers


1st Prize
Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WK 281716 (PALAKKAD)
---


 

---
Consolation Prize
Rs.8,000/-
WA 281716  WB 281716
WC 281716  WD 281716
WE 281716  WF 281716
WG 281716  WH 281716
WJ 281716  WL 281716  WM 281716


2nd Prize
Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WH 194184 (KOTTAYAM)

3rd Prize
Rs.100,000/- (1 Lakh)
WA 528361 (VAIKKOM)
WB 552049 (IDUKKI)
WC 320066 (PUNALUR)
WD 105855 (KOLLAM)
WE 561592 (MOOVATTUPUZHA)
WF 235357 (KOTTAYAM)
WG 558497 (KOZHIKKODE)
WH 212781 (KOLLAM)
WJ 266535 (PALAKKAD)
WK 135368 (MANANTHAVADY)
WL 521465 (ADIMALY)
WM 207819 (ALAPPUZHA)
---


 

---
FOR THE TICKETS ENDING WITH
THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize
Rs.5,000/-
1176  1786  1881  2690  2783  2799  3535  4934  5011  5116  5483  6306  6337  6369  9581  9744  9876  9993

5th Prize
Rs.2,000/-
2136  2617  5620  5625  7202  8127  8664  9039  9508  9740

6th Prize
Rs.1,000/-
0173  1486  2488  2497  2647  2687  2947  3153  3531  4210  7691  8577

7th Prize
Rs.500/-
0178  0210  0373  0403  0560  0605  0634  0690  0721  0898  1021  1193  1279  1878  1971  2051  2343  2347  2754  2772  2841  2899  3132  3227  3715  3806  3907  3937  3942  4067  4207  4243  4308  4330  4449  4500  4690  4721  4780  4922  5133  5174  5188  5239  5263  5269  5392  5622  5662  5721  5750  5756  5881  6505  6703  6791  6953  7135  7409  7537  7582  7769  7875  7903  7959  7980  8097  8220  8929  9233  9364  9558  9607  9612  9672  9846  9906  9944
---


 

---
8th Prize
Rs.100/-
0052  0114  0255  0277  0592  0681  0695  0867  0961  1155  1182  1299  1309  1428  1457  1496  1528  1529  1593  1660  1750  1759  1907  1937  2065  2087  2144  2189  2363  2431  2479  2545  2751  2788  2844  2854  2895  2898  2939  2964  3048  3056  3063  3101  3313  3576  3726  3759  3853  4098  4107  4187  4560  4640  4663  4886  4898  4919  4979  4997  5118  5189  5234  5292  5358  5455  5497  5822  5909  6076  6304  6346  6348  6549  6571  6867  6920  6997  7075  7082  7164  7174  7176  7233  7263  7406  7412  7463  7504  7617  7713  7727  7794  7799  7892  7993  8060  8063  8307  8408  8444  8509  8590  8963  8980  9061  9074  9091  9286  9324  9396  9458  9502  9556  9664  9732  9766  9822  9836  9910
W 576 Result (Today) Date: 03-08-2020 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images
win-win-kerala-lottery-result-w-576-today-03-08-2020_keralalotteries.net-0001

win-win-kerala-lottery-result-w-576-today-03-08-2020_keralalotteries.net-0002Next Win Win Lottery W 577
Draw on 10.08.2020
At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Tomorrow draw details
Monsoon Bumper Lottery BR 74
Draw on 04.08.2020 @ 3.00 pm
 
Kerala State Lotteries Results
win win lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 257065 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.
Kerala Lottery Result Yesterday
Kerala Lottery Results: 01-08-2020 Karunya KR-459 Lottery Result
Kerala Lottery 01-08-2020
KARUNYA Lottery Result KR-459

Kerala Lotteries Releases Rs 75 Lakh win win Lottery Result. Check Here
Kerala Lottery Result Today 03-08-2020 is win-win lottery W 576 Today kerala lottery result will be announced on 03/08/2020 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of W 576 win win lottery today 03.08.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.
 
Previous Lottery Results
 
Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 03 08 2020, 03.08.2020, Kerala lottery result 3-8-2020, Win Win lottery results, Kerala lottery result today win win, win win lottery result, Kerala lottery result Win Win today, kerala lottery win win today result, win win kerala lottery result, win win lottery W 576 results 03-08-2020, win win lottery W 576 live win win lottery W-576, win win lottery, 03/08/2020 kerala lottery today result win win, win win lottery W-576 3/8/2020, today win win lottery result, win win lottery today result, win win lottery results today, today kerala lottery result win win, kerala lottery results today win win, win win lottery today, today lottery result win win, win win lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.