കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Wednesday, February 3, 2021

Kerala Lotteries Result 03-02-2021 Akshaya Lottery AK-483

Kerala Lottery Results 2021

Kerala Lottery LIVE Updates @ 3pm | Kerala Lottery Result Official PDF Publish @ 4.30pm

Kerala State Lottery Result of Akshaya (AK-483) lottery Held on 03/02/2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram


1st Prize ₹.7000000/-
AK 716935 (PAYYANUR)

Consolation Prize ₹.8000/-
AA 716935  AB 716935  AC 716935  AD 716935  AE 716935  AF 716935  AG 716935  AH 716935  AJ 716935  AL 716935  AM 716935

2nd Prize ₹.500000/-
AJ 256576 (THRISSUR)

3rd  Prize ₹.100000/-
AA 316985 (MOOVATTUPUZHA)  
AB 397870 (THIRUVANANTHAPURAM)  
AC 569741 (PALAKKAD)  
AD 132812 (IRINJALAKUDA)  
AE 628927 (MALAPPURAM)  
AF 430021 (KANNUR)  
AG 476693 (ADOOR)  
AH 604578 (KANNUR)  
AJ 330083 (VAIKKOM)  
AK 425113 (PALAKKAD)  
AL 155314 (KOTTAYAM)  
AM 829210 (THAMARASSERY)  

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize ₹.5000/-
0097  0115  0618  0787  2596  3468  3510  3766  4191  4459  4599  4841  5619  5906  5954  7507  7909  8289

5th Prize ₹.2000/-
1187  1280  2808  5440  8471  9715  9783

6th Prize ₹.1000/-
0127  0401  1016  1747  1889  2314  2768  3275  3449  3847  3932  4442  4445  5523  5890  5991  6075  7701  7710  7810  7978  8374  8488  8930  9775  9960

7th Prize ₹.500/-
0023  0165  0301  0312  0667  0707  0768  1027  1411  1442  1537  1727  1907  2012  2255  2399  2452  2476  2534  2577  2581  2654  2698  2776  2784  2858  3122  4062  4082  4117  4311  4390  4424  4596  4975  5094  5113  5131  5236  5362  5502  6381  6444  6613  6841  7111  7490  7682  7690  7843  7896  7954  7989  8055  8317  8479  8495  8740  9205  9581  9599  9646  9670  9864

8th Prize ₹.100/-
0060  0099  0241  0506  0527  0616  0664  0691  0790  0861  1035  1078  1085  1146  1169  1263  1274  1288  1348  1366  1451  1467  1532  1550  1739  1782  1840  1937  1998  2038  2103  2298  2470  2519  2566  2580  2655  2699  2705  2770  2899  2933  2961  2968  3056  3082  3218  3378  3418  3440  3695  4264  4303  4342  4396  4600  4608  4653  4899  5065  5079  5216  5503  5529  5821  5865  5949  5999  6054  6193  6279  6428  6464  6508  6585  6610  6649  6685  7019  7023  7027  7177  7208  7253  7256  7314  7324  7406  7498  7521  7686  7737  7817  7834  7862  7956  7987  8189  8201  8202  8327  8373  8435  8532  8609  8649  8746  8941  9235  9246  9351  9394  9431  9441  9460  9558  9721  9826  9956  9972


Note: The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Previous Lottery Results

Back to HOME

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.