കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Saturday, March 27, 2021

Kerala Lotteries Results 27-03-2021 Karunya KR-492 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Lottery Result 27-03-2021

Kerala Lottery Result Karunya (KR.492)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 27.3.2021
 

Karunya Lottery Result 2021: Prize Details

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

 

Kerala Lottery Result 2021

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya KR 492 Result“. Kerala Lottery Result 2021 for Karunya KR.492 will be draw Today on 27 March 2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

ticket-karunya-kerala-lottery-result-kr-492-today-27-03-2021-keralalotteries.net

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 27/03/2021 Karunya Lottery Result KR-492 Today 

LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 492
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 27/03/2021 Karunya KR 492 Winners Numbers


1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]
KH 837275 (CHERTHALA)

Consolation Prize Rs.8,000/-
KA 837275  KB 837275
KC 837275  KD 837275
KE 837275  KF 837275
KG 837275  KJ 837275
KK 837275  KL 837275  KM 837275

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KJ 487703 (PAYYANUR)

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) KA 466507 (THRISSUR)
2) KB 340229 (NEYYATTINKARA)
3) KC 658501 (CHERTHALA)
4) KD 343536 (MALAPPURAM)
5) KE 686422 (PALAKKAD)
6) KF 780433 (KOLLAM)
7) KG 493392 (CHITTUR)
8) KH 662171 (ATTINGAL)
9) KJ 405029 (ERNAKULAM)
10) KK 694153 (KAYAMKULAM)
11) KL 363873 (WAYANADU)
12) KM 662757 (ATTINGAL)


for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0057  0510  1162  1206  1365  1953  2529  2896  3266  3439  4330  4985  5608  6173  8639  8692  9380  9439

5th Prize Rs.2,000/-
2956  3135  3443  3599  4478  5183  5730  6107  8577  9558
 
6th Prize Rs.1,000/-
0326  0619  1320  1366  3454  4562  5874  6722  6865  7144  7445  8254  8627  9392
 
7th Prize Rs.500/- 
0026  0112  0195  0355  0360  0591  0646  1039  1043  1063  1152  1176  1347  1358  1579  1618  2019  2056  2257  2349  2853  2953  3084  3174  3208  3345  3384  3462  3542  3554  3649  3701  3781  3798  3959  4479  4535  4601  4668  5169  5351  5368  5413  5615  5726  5729  5921  5974  6028  6186  6190  6216  6742  6778  6879  7347  7586  7657  7780  7925  7943  7988  8130  8162  8262  8301  8406  8524  8707  8844  8962  9104  9158  9262  9483  9544  9811  9823  9947  9948
 
8th Prize Rs.100/-
0030  0064  0070  0340  0351  0375  0636  0678  0740  0758  0851  0878  0890  0891  0997  1130  1317  1323  1383  1483  1559  1622  1641  1680  1793  1806  1834  1865  1879  1915  2043  2075  2084  2126  2264  2269  2800  2864  2895  2905  2965  3003  3064  3069  3075  3076  3117  3472  3514  3524  3525  3590  3652  3731  3840  3867  3872  4072  4102  4151  4300  4517  4543  4738  4754  4827  4870  5024  5025  5136  5152  5396  5434  5449  5523  5709  5882  6210  6214  6230  6324  6335  6429  6480  6531  6571  6608  6655  6680  6928  7154  7181  7236  7252  7322  7405  7568  7590  7672  7848  7888  7983  8003  8015  8076  8118  8383  8418  8435  8573  8630  8855  8858  9176  9194  9274  9299  9436  9600  9688  9764  9812  9861  9913
Draw Completed.


KR 492 Result (Today) Date: 27-03-2021 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images
27-03-2021 Karunya kerala lottery result,kerala lottery result today 27-03-21,Karunya lottery KR-492,kerala todays lottery result live

27-03-2021 Karunya kerala lottery result,kerala lottery result today 27-03-21,Karunya lottery KR-492,kerala todays lottery result live

27-03-2021 Karunya kerala lottery result,kerala lottery result today 27-03-21,Karunya lottery KR-492,kerala todays lottery result live

 


Next Karunya Lottery KR 493 Draw on 03.04.2021 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Win Win Lottery W-609 Draw on 28.03.2021 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lottery Result Yesterday

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 27-03-2021 is Karunya lottery KR 492 Today kerala lottery result will be announced on 27/03/2021 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 492 Karunya lottery today 27.03.2021 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 27 03 2021, 27.03.2021, Kerala lottery result 27-03-2021, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 492 results 27-3-2021, Karunya lottery KR 492 live Karunya lottery KR-492, Karunya lottery, 27/03/2021 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-492 27/3/2021, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.