കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Latest Kerala XMAS NEW YEAR BUMPER LOTTERY 2021 [BR-83] Details

Next Upcoming Bumper X'mas New Year Bumper [BR-83] 2021

The Xmas New Year bumper lottery 2022 of the state lottery department will be released by Hon'ble Finance Minister K Balagopal and the First ticket will be recieved by the Hon'ble Transportation Minister Adv.Antony Raju. Christmas New Year bumper lottery 2022 worth Rs 300 will be drawn on January 16. The first prize is Rs 12 crore. Six people will get Rs 50 lakh each as the second prize. The third prize of Rs 10 lakh will be given to six people. The fourth prize will be Rs 5 lakh each for 6 people. The fifth prize is Rs 1 lakh each for 108 people. The sixth prize is Rs 5,000, the seventh prize is Rs 3,000, the eighth prize is Rs 2,000 and the ninth prize is Rs 1,000. Five people will get Rs 5 lakh each as a consolation prize. Click on the Upcoming lottery link for more information on the weekly lottery that was discontinued due to the recent restrictions.


X'MAS NEW YEAR BUMPER 2022
DRAW NO: BR 83
TICKET PRICE Rs.300/-
First Prize Rs.12 Crore

Sale Starting on 21.11.2021
Draw held on 16-01-2022

👉 Kerala Lotteries Result 02-12-2021 Karunya Plus KN-397


Prize List of X'mas New Year Bumper BR 83

Christmas New Year Bumper 2022 First Prize Amount

1st Prize: ₹12 crore (₹120000000/-)

2nd Prize: ₹50 Lakhs (₹5000000/-)

3rd Prize: ₹10 Lakhs (₹1000000/-)

4th Prize: ₹5 lakhs (₹500000/-)

5th Prize: 1 lakhs (₹500000/-)

6th Prize: ₹5000/-

7th Prize: ₹3000/-

8th Prize: ₹2000/-

9th Prize: ₹1000/-

Consolation Prize: ₹5 lakhs (₹500000/-)


സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി ധനമന്ത്രി കെ ബാലഗോപാൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. 300 രൂപ വിലയുള്ള തിരുവോണം ബംബർ ഭാഗ്യക്കുറി ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ.ആൻ്റണി രാജു ഏറ്റു വാങ്ങും. 2022 ജനുവരി 16നാണ് ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ്. 12 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ആറു പേർക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭിക്കും. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം വീതം 6 പേർക്ക് ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം 6 പേർക്ക് ലഭിക്കും. അഞ്ചാം സമ്മാനമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം 108 പേർക്ക് ലഭിക്കും വിധം ആണ് സമ്മാന ഘടന. കൂടാതെ ആറാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപ, ഏഴാം സമ്മാനം 3000 രൂപ, എട്ടാം സമ്മാനം 2000 രൂപ, ഒമ്പതാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപ എന്നിവയുമുണ്ട്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം അഞ്ച് പേർക്കും ലഭിക്കും. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം നിർത്തിവച്ചിരുന്ന പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പിന്ടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായി Upcoming lottery എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

---
---

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.