കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, April 9, 2021

Kerala Lotteries Results 10-04-2021 Karunya KR-494 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Lottery Result 10-04-2021

Kerala Lottery Result Karunya (KR.494)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 10.4.2021
 

Karunya Lottery Result 2021: Prize Details

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.

 

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees

Kerala Lottery Result 2021

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Karunya KR 494 Result“. Kerala Lottery Result 2021 for Karunya KR.494 will be draw Today on 10 April 2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

Kerala Lotteries Results 10-04-2021 Karunya KR-494 Lottery Result

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 10/04/2021 Karunya Lottery Result KR-494 Today 

LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 494
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 10/04/2021 Karunya KR 494 Winners Numbers


1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]
KG 377016 (KANNUR)

Consolation Prize Rs.8,000/-
KA 377016  KB 377016  KC 377016  KD 377016  KE 377016  KF 377016  KH 377016  KJ 377016  KK 377016  KL 377016  KM 377016

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KE 685513 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 
1) KA 497725 (GURUVAYOOR)
2) KB 862766 (KARUNAGAPALLY)
3) KC 830261 (KOLLAM)
4) KD 302733 (ALAPPUZHA)
5) KE 767053 (PATHANAMTHITTA)
6) KF 675762 (KASARAGOD)
7) KG 213092 (KANNUR)
8) KH 711786 (PATTAMBI)
9) KJ 185499 (ERNAKULAM)
10) KK 776272 (ALAPPUZHA)
11) KL 625371 (ALAPPUZHA)
12) KM 454432 (ATTINGAL)


For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0075  0814  1892  3041  4346  4426  4710  5796  6053  6169  6293  6535  6935  7816  8800  9355  9564  9648

5th Prize Rs.2,000/-
0752  1555  2975  3191  3356  4055  4700  5088  6420  6745
 
6th Prize Rs.1,000/- 
0016  0901  0968  1444  2508  3126  4101  5970  6023  6134  6465  8478  8486  9654
 
7th Prize Rs.500/- 
0278  0354  0415  0492  0608  0693  0837  1285  1363  1632  1774  1900  1924  1990  2126  2296  2415  2560  2570  2573  2630  2673  2725  2778  2886  3108  3133  3269  3373  3410  3458  3499  3551  3594  3620  4067  4090  4158  4539  4556  4732  5028  5128  5129  5186  5435  5493  5693  5835  5929  6157  6160  6213  6260  6564  6770  6966  7013  7068  7085  7415  7427  7608  7667  7713  7736  7819  7864  8099  8266  8302  8853  9074  9143  9181  9478  9585  9639  9812  9966
 
8th Prize Rs.100/-
0107  0335  0343  0344  0473  0475  0685  0742  0947  0956  0958  1005  1317  1396  1513  1534  1651  1779  1795  1800  1950  2002  2023  2033  2062  2072  2084  2088  2094  2131  2171  2281  2347  2363  2392  2400  2909  2986  3148  3250  3273  3351  3362  3374  3472  3971  4066  4126  4180  4254  4372  4384  4452  4457  4499  4540  4549  4589  4651  4681  4696  4724  4725  4761  4769  4813  4857  4921  5077  5161  5481  5487  5513  5662  5663  5762  5823  5836  5923  6336  6386  6469  6491  6502  6520  6650  6927  7207  7380  7404  7449  7526  7592  7606  7663  7674  7869  8047  8112  8140  8166  8215  8277  8400  8493  8514  8548  8575  8827  8904  8914  8997  9005  9097  9300  9469  9525  9561  9735  9737  9881  9895  9968  9987

KR 494 Result (Today) Date: 10-04-2021 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Official
Kerala Lotteries Results 10-04-2021 Karunya KR-494 Lottery Result karunya-kerala-lottery-result-kr-494-today-10-04-2021 karunya,10-04-2021 Karunya

Kerala Lotteries Results 10-04-2021 Karunya KR-494 Lottery Result karunya-kerala-lottery-result-kr-494-today-10-04-2021 karunya,10-04-2021 Karunya

Kerala Lotteries Results 10-04-2021 Karunya KR-494 Lottery Result karunya-kerala-lottery-result-kr-494-today-10-04-2021 karunya,10-04-2021 Karunya

 

Next Karunya Lottery KR 494 Draw on 10.04.2021 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Win Win Lottery W-611 Draw on 11.04.2021 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

 
Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 10-04-2021 is Karunya lottery KR 494 Today kerala lottery result will be announced on 10/04/2021 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 494 Karunya lottery today 10.04.2021 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 10 04 2021, 10.04.2021, Kerala lottery result 10-04-2021, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 494 results 10-4-2021, Karunya lottery KR 494 live Karunya lottery KR-494, Karunya lottery, 10/04/2021 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-494 10/4/2021, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.