കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Monday, July 19, 2021

Kerala Lotteries Results 02-05-2021 Bhagyamithra BM-6 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Bhagyamithra Monthly Lottery Result 02-05-2021 Revised to 20-07-2021

Kerala Lottery Result Bhagyamithra (BM.6)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Bhagyamithra Monthly Lottery (Check Winning List) Announced on 2.5.2021
kerala-lotteries-results-02-05-2021-bhagyamithra-bm-6-lottery-result-keralalotteries.net

Bhagyamithra Monthly Lottery Result 2021: Prize Details

Bhagyamithra is the first monthly lottery issued by Kerala Lotteries. Bhagyamithra lottery draw is held on the first Sunday of every month. Every lottery is represented by an alphabetical code and Bhagyamithra lottery code is “BM” representation contains draw number along with the code. Bhagyamithra monthly lottery cost Rs.100/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 8 series and the series may varies. 72 lakhs tickets were issued every week for sale. The ticket has 5 first prize winners and the winner got 1 crore Rupees

Kerala Lottery Result 2021

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “Bhagyamithra BM 6 Result“. Kerala Lottery Result 2021 for Bhagyamithra BM.6 will be drawn Today on 2 May 2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 02/05/2021 Bhagyamithra Lottery Result BM-6 Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
ഭാഗ്യമിത്ര. ബി.എം - 6

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 02/05/2021 Bhagyamithra BM 6 Winners Numbers


1st Prize Rs.1,00,00,000/- [1 crore]
1) BU 309715 (VADAKARA)
2) BV 168891 (PALAKKAD)
3) BV 244770 (KOTTAYAM)
4) BW 205588 (PALAKKAD)
5) BW 250224 (ERNAKULAM)


Consolation Prize Rs :25000/-
BS 309715  BT 309715  BV 309715  BW 309715  BX 309715  BY 309715  BZ 309715

BS 168891  BT 168891  BU 168891  BW 168891  BX 168891  BY 168891  BZ 168891

BS 244770  BT 244770  BU 244770  BW 244770  BX 244770  BY 244770  BZ 244770

BS 205588  BT 205588  BU 205588  BV 205588  BX 205588  BY 205588  BZ 205588

BS 250224  BT 250224  BU 250224  BV 250224  BX 250224  BY 250224  BZ 250224


2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
BW 284766 (IRINJALAKUDA)

3rd Prize Rs.2,00,000/- [2 Lakh] 
1) BS 210425 (ERNAKULAM)
2) BT 358425 (GURUVAYOOR)
3) BU 382219 (GURUVAYOOR)
4) BV 247127 (KOTTAYAM)
5) BW 320578 (KOTTAYAM)
6) BX 308705 (VADAKARA)
7) BY 399776 (KASARAGOD)
8) BZ 348750 (NEYYATTINKARA)

for the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0930  1152  1307  1979  2046  2250  2859  3545  4251  4415  4436  4689  5171  5280  5525  5962  6328  6402  7510  7688  8067  9088  9469  9596  9813

5th Prize Rs.2,000/- 
0888  0977  1141  1701  2173  2176  2256  2990  3631  4007  4690  5394  7044  7072  8434  9460

6th Prize Rs.1,000/-
0036  0098  0688  0749  0811  0995  1355  1598  1628  2150  2163  2610  3122  3236  3915  4257  4782  5046  5112  5593  5749  5978  6451  7067  7106  7587  7605  7673  7703  7704  8151  9002  9117  9182  9519  9957


7th Prize Rs.500/-
0290  0343  0869  0874  1124  1261  1358  1502  1865  1883  1894  2011  2077  2466  2907  2916  3105  3559  3560  3581  3628  3643  3709  3711  3718  3750  3770  4079  4247  4381  4433  4541  4577  4612  4843  4937  5228  5378  5699  5916  6018  6313  6353  6520  6654  6754  6789  6957  7033  7040  7644  7827  7921  7928  8073  8079  8274  8315  8328  8477  8494  8511  8513  8559  8829  9134  9347  9448  9734  9814  9815  9860

8th Prize Rs.300/- 
0035  0128  0162  0215  0298  0524  0535  0567  0817  0823  0907  1069  1082  1163  1180  1192  1306  1396  1408  1573  1789  1793  1812  1889  2138  2145  2215  2301  2351  2405  2411  2456  2515  2604  2613  2645  2755  2800  2813  2862  2877  2924  2965  2989  3062  3063  3073  3106  3164  3180  3210  3230  3293  3310  3329  3502  3549  3557  4173  4324  4350  4393  4646  4681  4694  4739  4838  4894  4933  4965  4986  5149  5178  5188  5302  5356  5512  5650  5740  5753  5771  5844  5859  5997  6115  6194  6198  6270  6299  6348  6384  6432  6495  6523  6729  6806  6817  6951  6973  7058  7132  7272  7277  7296  7320  7488  7502  7542  7561  7647  7722  7738  7897  7906  7926  7958  8035  8045  8125  8204  8371  8372  8408  8512  8517  8586  8688  8709  8831  8835  8865  8930  9048  9082  9115  9152  9158  9217  9271  9322  9330  9363  9415  9530


BM 6 Result (Today) Date: 02-05-2021 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF Images

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-6-today-02-05-2021-keralalotteries.net_page-0001

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-6-today-02-05-2021-keralalotteries.net_page-0002

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-6-today-02-05-2021-keralalotteries.net_page-0003

bhagyamithra-kerala-lottery-result-bm-6-today-02-05-2021-keralalotteries.net_page-0004


 

Next Bhagyamithra Lottery BM 7 Draw date will be announced later

Tomorrow draw details

Vishu Bumper Lottery BR-79 Draw on 22.07.2021 @ 2.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Bhagyamithra lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "1 crore" rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 2 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 205969 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases 72 Lakhs Bhagyamithra Lottery Ticket. Check Results Here

Kerala Lottery Result Today 02-05-2021 is Bhagyamithra Monthly lottery BM 6 Today kerala lottery result will be announced on 02/05/2021 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of BM-6 Bhagyamithra lottery today 02.05.2021 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 02 05 2021, 2.5.2021, Kerala lottery result 2-5-2021, Bhagyamithra lottery results, Kerala lottery result today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result, Kerala lottery result Bhagyamithra today, kerala lottery Bhagyamithra today result, Bhagyamithra kerala lottery result, Bhagyamithra lottery BM 6 results 02-05-2021, Bhagyamithra lottery BM 6 live Bhagyamithra lottery BM-6, Bhagyamithra lottery, 2/5/2021 kerala lottery today result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery bm-6 02/05/2021, today Bhagyamithra lottery result, Bhagyamithra lottery today result, Bhagyamithra lottery results today, today kerala lottery result Bhagyamithra, kerala lottery results today Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery today, today lottery result Bhagyamithra, Bhagyamithra lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.