കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Thursday, July 8, 2021

Kerala Lotteries Results 10-05-2021 Win Win W-615 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Win Win Lottery Result 10-05-2021 (Revised to 09-07-2021)

Kerala Lottery Result Win Win (W.615)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Win Win Lottery (Check Winning List) Announced on 10.5.2021

Win-Win Lottery Result 2021: Prize Details

Win-Win is one of the seven weekly lotteries. win win lottery draw is held on every Monday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and win win lottery code is “W” representation contains draw number along with the code. Win-Win lottery cost Rs.40/- only (face value 31.25 +GST).
Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 75 Lakhs Rupees

Kerala Lottery Result 2021

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares “win win W 615 Result“. Kerala Lottery Result 2021 for win win W.615 will be draw Today on 10th May 2021 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

 

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 10/05/2021 Win Win Lottery Result W-615 Today

LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 615
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 10/05/2021 Win Win W 615 Winners Numbers


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WY 195093 (KOTTAYAM)

Consolation Prize Rs.8,000/-
WN 195093  WO 195093  WP 195093  WR 195093  WS 195093  WT 195093  WU 195093  WV 195093  WW 195093  WX 195093  WZ 195093

2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WO 696768 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)   
1) WN 675720 (IRINJALAKUDA)
2) WO 375552 (WAYANADU)
3) WP 398029 (ERNAKULAM)
4) WR 311163 (NEYYATTINKARA)
5) WS 174736 (PALAKKAD)
6) WT 698204 (THAMARASSERY)
7) WU 390192 (PALAKKAD)
8) WV 603277 (THRISSUR)
9) WW 717127 (GURUVAYOOR)
10) WX 582962 (PATHANAMTHITTA)
11) WY 408941 (THRISSUR)
12) WZ 164123 (KOLLAM)
For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0265  0404  1722  2160  3310  3420  4399  4691  5689  5937  5978  6283  6420  6714  7344  9127  9184  9964

5th Prize Rs.2,000/-
0978  3222  6200  6557  6949  7071  8924  9134  9188  9566

6th Prize Rs.1,000/-   
0396  1582  2699  2824  3192  3950  4970  5616  6523  6781  7702  9155  9466  9476
 
7th Prize Rs.500/- 
0041  0090  0166  0245  0324  0367  0470  0496  0735  0951  0957  1002  1158  1229  1230  1297  1334  1400  1481  2067  2098  2236  2509  2535  2642  2816  2863  2922  2933  3067  3184  3186  3483  3703  3705  3753  4079  4192  4343  4363  4463  4498  4800  5273  5424  5625  5739  5811  6053  6574  6677  6701  6791  6806  6970  7026  7085  7481  7662  7803  7881  8095  8226  8312  8334  8370  8641  8644  8671  8692  9181  9248  9251  9430  9436  9467  9513  9533  9559  9595  9614  9703

8th Prize Rs.100/-
0048  0135  0301  0335  0343  0495  0563  0664  0929  1013  1074  1092  1199  1236  1577  1736  1901  1923  2037  2342  2344  2383  2421  2466  3028  3075  3207  3282  3285  3289  3335  3511  3534  3614  3730  3788  3866  3923  4031  4069  4091  4114  4187  4279  4305  4401  4467  4490  4568  4703  4790  4944  4946  5014  5029  5166  5436  5447  5466  5503  5578  5910  5964  6012  6097  6099  6105  6114  6147  6206  6213  6214  6230  6330  6378  6462  6539  6541  6595  6657  6793  6947  6966  6973  7008  7057  7217  7246  7354  7407  7430  7500  7530  7541  7710  7746  7762  7866  7988  8035  8147  8205  8237  8251  8325  8345  8505  8571  8602  8659  8679  8752  9223  9367  9378  9415  9493  9532  9580  9754  9782  9793  9798  9832  9941  9981
Draw completed

W 615 Result (Today) Date: 10-05-2021 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

Next Win Win Lottery W 616 Draw on 17.05.2021 At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
 
PDF Images
win-win-kerala-lottery-result-w-615-today-10-05-2021-keralalotteries.net_page-0001

win-win-kerala-lottery-result-w-615-today-10-05-2021-keralalotteries.net_page-0002

win-win-kerala-lottery-result-w-615-today-10-05-2021-keralalotteries.net_page-0003


 

Tomorrow draw details

Draw for Sthree sakthi SS 260 on 11.05.2021 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

win win lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 257065 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 75 Lakh win win Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 10-05-2021 is win-win lottery W 615 Today kerala lottery result will be announced on 10/05/2021 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of W 615 win win lottery today 10.05.2021 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 10 5 2021, 10.05.2021, Kerala lottery result 10-05-2021, Win Win lottery results, Kerala lottery result today win win, win win lottery result, Kerala lottery result Win Win today, kerala lottery win win today result, win win kerala lottery result, win win lottery W 615 results 10-5-2021, win win lottery W 615 live win win lottery W-615, win win lottery, 10/5/2021 kerala lottery today result win win, win win lottery W-615 10/5/2021, today win win lottery result, win win lottery today result, win win lottery results today, today kerala lottery result win win, kerala lottery results today win win, win win lottery today, today lottery result win win, win win lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.