കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിശ്വസ്തം, സുതാര്യം, ജനകീയം

Friday, May 31, 2024

Kerala Lotteries Results 01-06-2024 Karunya KR-656 Lottery Result

Kerala State Lotteries Results Official

Today Karunya Lottery Result 01-06-2024

Kerala Lottery Result Karunya (KR.656)
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
Today Karunya Lottery (Check Winning List) Announced on 01.06.2024
 

Karunya Lottery Result 2024: Prize Details

Karunya is one of the seven weekly lotteries. Karunya lottery draw is held on every Saturday at 3 pm. Every lottery is represented by an alphabetical code and Karunya lottery code is “KR” representation contains draw number along with the code. Karunya lottery cost Rs.40/- Only.

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakhs tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees 

Kerala Lottery Result 2024

Kerala Lottery Result Today (Live Update): The Government of Kerala on behalf Lottery Department declares "Karunya KR 656 Result". Kerala Lottery Result 2024 for Karunya KR.656 will be draw Today on 1st June 2024 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram.

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 01/06/2024 Karunya Lottery Result KR-656

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് കാരുണ്യ.കെ.ആർ - 656
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 01/06/2024 Karunya KR 656 Winners Numbers


1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]
KE 915949 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name:  C N MITHRAN
Agency No.: T 3796
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
KA 915949
KB 915949
KC 915949
KD 915949
KF 915949
KG 915949
KH 915949
KJ 915949
KK915949
KL 915949
KM 915949

2nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]
KJ 971170 (GURUVAYOOR)
Agent Name:  C V MUKUNDHAN
Agency No.: R 1705

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 
1) KA 850985 (NEYYATTINKARA)
2) KB 883153 (KARUNAGAPALLY)
3) KC 574411 (PATHANAMTHITTA)
4) KD 792007 (ERNAKULAM)
5) KE 754674 (MOOVATTUPUZHA)
6) KF 858967 (ATTINGAL)
7) KG 805706 (KANNUR)
8) KH 803144 (PATHANAMTHITTA)
9) KJ 839509 (MALAPPURAM)
10) KK 993459 (KATTAPPANA)
11) KL 762219 (KARUNAGAPALLY)
12) KM 676486 (KANNUR)
---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0805  1175  1761  2288  2618  2916  3789  5339  5344  6712  7133  7262  7857  7940  8904  9702  9749  9804

5th Prize Rs.2,000/-
0226  1027  1199  1674  2124  2369  4422  4590  8289  9095
 
6th Prize Rs.1,000/-  
0026  2704  3786  3913  4285  4736  5084  5237  5818  6170  6288  6752  6832  8811
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0106  0124  0137  0374  0513  0520  0619  0861  0988  1047  1152  1160  1204  1293  1474  1560  1826  1944  2044  2153  2281  2727  2736  2830  2932  2984  3055  3078  3106  3118  3203  3218  3816  3958  3987  4051  4073  4172  4340  4532  4613  4618  4663  4737  4975  5612  5772  6058  6090  6101  6169  6645  6693  6861  6998  7013  7121  7210  7274  7295  7409  7439  7732  8075  8107  8135  8221  8301  8321  8558  8739  8822  8859  8861  9005  9199  9380  9437  9571  9663
 
8th Prize Rs.100/- 
0043  0081  0126  0375  0382  0467  0480  0637  0658  0807  0973  1028  1077  1117  1238  1286  1289  1327  1426  1473  1514  1533  1624  1768  1913  2107  2229  2233  2384  2509  2528  2609  2796  2905  2907  3092  3124  3135  3146  3163  3254  3331  3516  3522  3535  3697  3820  3845  3885  3890  3999  4145  4333  4380  4454  4496  4523  4597  4615  4682  4830  4833  4944  4965  5101  5149  5158  5165  5228  5253  5280  5320  5567  5769  5788  5811  5907  6018  6197  6265  6355  6506  6626  6710  6725  6852  6923  6995  7024  7265  7328  7399  7520  7568  7589  7740  7743  7807  7874  7950  8019  8059  8126  8186  8642  8689  8791  8815  8855  9127  9208  9252  9299  9307  9326  9360  9363  9455  9505  9527  9688  9737  9884  9959

KR 656 Result (Today) Date: 01-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDFNext Karunya Lottery KR 657 Draw on 08.06.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Akshaya Lottery AK-654 Draw on 02.06.2024 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 01-06-2024 is Karunya lottery KR 656 Today kerala lottery result will be announced on 01/06/2024 at 03:00pm. The kerala lottery department held the draw of KR 656 Karunya lottery today 01.06.2024 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Previous Lottery Results

Back to HOME

Kerala lottery result today, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result, 01 06 2024, 01.06.2024, Kerala lottery result 01-06-2024, Karunya lottery results, Kerala lottery result today Karunya, Karunya lottery result, Kerala lottery result Karunya today, kerala lottery Karunya today result, Karunya kerala lottery result, Karunya lottery KR 656 results 01-06-2024, Karunya lottery KR 656 live Karunya lottery KR-656, Karunya lottery, 01/06/2024 kerala lottery today result Karunya, Karunya lottery kr-656, 01/06/2024, today Karunya lottery result, Karunya lottery today result, Karunya lottery results today, today kerala lottery result Karunya, kerala lottery results today Karunya, Karunya lottery today, today lottery result Karunya, Karunya lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.